FBE809 Fen ve Girişimcilik Öğretimi

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE809
Ad Fen ve Girişimcilik Öğretimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SEDAT UÇAR


Dersin Amacı

Bu dersin amacı girişimcilik eğitiminin ne olduğunu, bununla ilgili ulusal ve uluslar arası politikaları, ve girişimcilik eğitimi yöntem ve tekniklerini kavramak ve fen öğretimi ve girişimcilik ilişkisini açıklayacak stratejileri kullarak araştırma tasarlarlayıp uygulamak.

Dersin İçeriği

Girişimcilik ve fen öğretimi

Dersin Ön Koşulu

Yüksek lisans derecesi

Kaynaklar

Achor, E. E., & Wilfred-Bonse, K. U. (2013). The need to integrate entrepreneurship education into science education teachers’ curriculum in Nigeria. Journal of Science and Vocational Education, 7, 111-123. Anette, C. (2011). Mapping of teachers' preparation for entrepreneurship education. Final Report. San Fancisco, CA: Jossey-Bass Publishers. Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and Deveci, İ., & Çepni, S. (2014). Entrepreneurship in science teacher education. Journal of Turkish Science Education, 11(2), 161-188. European Commission. (2014). Making progress in promoting entrepreneural attitudes and skills through Primary and Secondary Education. Brussel, Belgium. Erişim tarihi:10.08.2017, Web sitesi:http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/index.htm European Commission, (2007). Key Competences For Lifelong Learning: European Reference Framework. Belgium. European Commission, (2014). Entrepreneurship Education: A Guide for Educators. Erişim tarihi:08.08.2017, Web sitesi: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465 Fayolle, A., Gailly, B. & Lassas-Clerc, N. (2006). Assessing the impact of entrepreneurship education programmes: a new methodology. Journal of European Industrial Training, 30(9), 701-720. Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinde (2009). Erişim tarihi:10.08.2017, Web sitesi: http://mesbil.meb.gov.tr/genel/hayat%20boyu%20öğrenme%20dokuman.pdf Jones, M.G., & Carter, G. (2007). Science teacher attitudes and beliefs. In: Abel S (ed) Handbook of research on science teaching. Lawrence Erlbaum, Mahway. Kuratko, D.F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: development, trends and challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 577-597. Middleton, K. E., Mueller, S., Blenker, P. Neergaard, H. & Tunstall, R. (2014). Experience-based learning in entrepreneurship education - a comparative study of four programmes in Europe. Research in Entrepreneurship and Small Business, 18, 1-15. Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2017a). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı. Erişim tarihi:10.09.2017, Web sitesi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=143 National Academy of Engineering and National Research Council [NAE ve NRC] (2014). STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research. Washington, DC: The National Academies Press. NGSS Lead States (2013). Next Generation Science Standards: For states, by states. Washington, DC: National Academies Press. Erişim tarihi:10.09.2017, Web sitesi: www.nextgenscience.org/next-generation-science-standards Oosterbeek, H., van Praag, M. & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review, 54(3), 442-454. Partnership for 21st Century Skills. (2007). Framework for 21st century learning. Erişim tarihi:23.10.2017, Web sitesi: http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0816.pdf Salminen, L., Lindberg, E., Gustafsson, M.-L., Heinonen, J. & Leino-Kilpi, H. (2014). Entrepreneurship education in health care education. Education Research International,2014(ID:312810), 1-8. Seikkula-Leino, J., Ruskovaaara, E., Ikavalko, M., Mattila, J., & Rytkola, T. (2009). Teachers’ reflections about entrepreneurial Education. 13th EARLI Conference, Amsterdam, the Netherlands, August 25-29. Von Graevenitz, G., Harhoff, D. & Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior and Organization, 76(1), 90-112.

Notlar

Makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Girişimcilik ve fen öğretimi öğretim tekniklerini uygulayacağı bir araştırma tasarlar
ÖÇ02 Girilimcilik ve fen öğrerimi ilişkisini açılamak
ÖÇ03 Girişimcilik eğitimi ile ilgili kuramlara uygun ders planı tasarlar
ÖÇ04 Finansal girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarının farkını listeler


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular. 5
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. 4
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Giriş, öğrenim izlencesi 21. yy becerileri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Endustri 4.0 Oğan Özdoğan_2017_Endüstri 4.0:Dördüncü Sanayi Devrimi Ve Endüstriyel Dönüşümü - Pusula Yayıncılık Soylu_2018_Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 *Girişimcilik nedir? *Girişimci kimdir? *Girişim nedir? 1- Erdoğan KAYGIN ve Bülent GÜVEN. Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular. ( 1. BÖLÜM s.11-33). 2. Özlem Çetinkaya Bozkurt (2011). Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler Ve Öğretim Üyelerinden Öneriler. Detay Yayıncılık, Ankara, 2011. (sayfa: 3-27). 3.Mahmut Özdevecioğlu ve Mustafa Karaca (2015). Girişimcilik ve Kirişimci Kişilik. Eğitim Yayınevi. Konya. (sayfa 13-59). Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 *Girişimcilik yetkinlikleri nelerdir? 1- Erdoğan KAYGIN ve Bülent GÜVEN. Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular. 2. BÖLÜM 2.Mahmut Özdevecioğlu ve Mustafa Karaca (2015). Girişimcilik ve Kirişimci Kişilik. Eğitim Yayınevi. Konya. (sayfa 61-93). 3-Karabulut (2009). 4-Konaklı ve Göğüs (2013). Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
5 *Girişimcilik yaratıcılık ve yenilik ilişkisi. 1- KAYGIN ve GÜVEN. Girişimcilik: Temel Kavramlar, Girişimcilik Türleri, Girişimcilikte Güncel Konular. 4. Bölüm 2-Harun Çelik, Cansu Gürpınar, Nazmiye Başer, Sibel Erdoğan. (2015). Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Ve Girişimcilik Becerilerine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (4), S. 277-307. 3- Nihat Işık1, H. Bayram Işık2, Efe Can Kılınç. Girişimcilik Ve İnovasyon İlişkisi: Teorik Bir Değerlendirme. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi , 1 (2), 2015, 57-90 4-Deveci_Kavak_2020_Ortaokul Öğrencilerinin Yenilikçilik Algıları ve Yenilikçi Düşünme Eğilimleri Bir Keşfedi 5-Yenice_Yavaşoğlu_2018_Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ile Bireysel Yaratıc 6-Kavacık_Yanpar_Sürmeli_2015_Innovation Practices in Elementary School Science and Technology Course and The Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Girişimcilik eğitimi Yöntem ve teknikleri 1 Bozkurt (2011). Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler Ve Öğretim Üyelerinden Öneriler. Detay Yayıncılık, Ankara, 2011. (sayfa: 29-54) Deveci, İ., Zengin, M.N. ve Çepni, S. (2015). Fen Tabanlı Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 14(27), 59-80. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 *Girişimcilik eğitimi Yöntem ve teknikleri 2 Bozkurt (2011). Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler Ve Öğretim Üyelerinden Öneriler. Detay Yayıncılık, Ankara, 2011. (sayfa: 29-54) Deveci, İ., Zengin, M.N. ve Çepni, S. (2015). Fen Tabanlı Girişimcilik Eğitimi Modüllerinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 14(27), 59-80. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Arasınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Proje / Tasarım
9 Avrupa’da Girişimcilik eğitimi stratejileri Avrupada Okulda Girişimcilik Eğitimi Bölüm-1-2 (s 9-63). Tarhan_2019 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 • Avrupa’da Girişimci öğretim programı • Girişimcilik amaç ve kazanım yazma Avrupada Okulda Girişimcilik Eğitimi Bölüm-3 (s65-92). Amaç ve öğrenim kazanımı ppt (Çukurova Ü.) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 • Girişimci öğretmen • Öğretmen eğitimi Avrupada Okulda Girişimcilik Eğitimi Bölüm-4(s93-103). Deveci, İ. & Çepni, S. (2014). Fen Bilimleri Öğretmen Eğitiminde Girişimcilik / Entrepreneurship in Science Teacher Education, Journal of Turkish Science Education, 11 (2), 161-188 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Girişimci okul Avrupada Okulda Girişimcilik Eğitimi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Girişimcilik ve STEM Uçar(2018) Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
14 Farklı ülkelerin karşılaştırılması 1 1-Avrupa’da Okulda Girişimcilik Eğitimi (127-226). 2-Maya_Yılmaz_2018 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Farklı ülkelerin karşılaştırılması 2 1-Avrupa’da Okulda Girişimcilik Eğitimi (127-226). 2-Maya_Yılmaz_2018 Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Final sınavı Konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Final sınavı Konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS