FBE806 Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konuların Eğitimi

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBE806
Ad Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konuların Eğitimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. FATİH MATYAR


Dersin Amacı

Fen eğitimi konularından sosyobilimsel olanların ve olmayanların ayrılmasını öğretmeyi amaçlar. Sosyobilimsel konuların öğretilmesinde uygulanan yöntem ve teknikleri incelemeyi ve bu tekniklerin kullanılmasındaki amaçları öğretmeyi hedefler.

Dersin İçeriği

Öğrencilere günlük hayatın içerisindeki fen ve teknolojik gelişimlerden kaynaklı ortaya çıkan sosyal problemlerin tartışılması, bu konular hakkında temel bilgi verilmesi, sosyobilimsel konular hakkında kanıtlara dayandırılarak argüman geliştirme becerisi öğretimi, ve SBS hakkına karar verirken ahlaki değerlerin kullanımı ve önemi hakkında bilgi vermekten oluşmaktadır. Ders genel olarak Fen teknoloji okuryazarlığı, Sosyobilimsel konuların özellikleri ve boyutları, Sosyobilimsel konuları farklı kılan nedir. bilimsel okuryazarlık bilimin doğası ve SBK, SBK ve öğretim programı, Sosyobilimsel konular nasıl uygulanır, SBK belirlerken nelere dikkat edilmeli, SBK ve argümantasyon, sınıf ortamında SBK tartışma süreci nasıl yönetilmeli vb. konularını içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Sosyobilimsel konular ve öğretimi, Yazar: Mustafa Sami Topçu, Pegem Yayınevi

Notlar

Sosyobilimsel konular ve öğretimi, Yazar: Mustafa Sami Topçu, Pegem Yayınevi


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sosyobilimsel konuların genel özelliklerini bilme
ÖÇ02 Sosyobilimsel konuların fen eğitimindeki yeri ve öneminin farkına varma
ÖÇ03 Sosyobilimsel konuların uygulamalarını bilme
ÖÇ04 Sosyobilimsel konuların ve argümantasyon ilişkisini anlama
ÖÇ05 Sosyobilimsel konuların ve bilimin doğası ilişkisini anlama


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 4
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar.
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar.
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir. 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler. 5
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır. 3
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar.
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır 3
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır 5
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Fen ve Teknoloji okuryazarlığı İlgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Sosyobilimsel konulara giriş, İlgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Sosyobilimsel konuların özellikleri ve boyutları İlgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Sosyobilimsel konuların gelişimi İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Sosyobilimsel konuların tarihçesi İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Sosyobilimsel konuların fen eğitimindeki önemi İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Sosyobilimsel konuların öğretimine yönelik öğretim çerçevesi İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav İgili Konuların okunması Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Sosyobilimsel konuların öğretimin yönelik örnek ders planları, İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Sosyobilimsel konular ve ahlaki perspektif İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Sosyobilimsel konular ve sosyal medya İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Sosyobilimsel konular ve argümantasyon İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
13 Sosyobilimsel konular uygulama alanları İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Sosyobilimsel konulara genel bir bakış İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Örnek Sosyobilimsel konular İlgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Sosyobilimsel konularve ahlaki perspektif İgili Konunun okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
17 Yarıyıl Sonu Sınavı İlgili Konuların okunması Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 9 9
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 197
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,88
AKTS 8 AKTS