FBES800 Seminer

8 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod FBES800
Ad Seminer
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. PINAR FETTAHLIOĞLU


Dersin Amacı

öğrencinin bir konuda araştırma yapması ve sunum halde getirmesi.

Dersin İçeriği

öğrencinin tez konusu hakkında araştırma yaparak sunum hazırlaması

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

seminer konusu ile ilgili kitaplar ve internet kaynakları

Notlar

seminer konusu ile ilgili kitaplar ve internet kaynakları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 literatür taramasını öğrenir
ÖÇ02 seminerde sunulacak konuyu seçmeyi öğrenir
ÖÇ03 seminer sunumunu öğrenir
ÖÇ04 seminer sonucunda öğrendiklerini değerlendirebilir
ÖÇ05 seminer sunumunda sunacağı konu hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ06 sunum konusunu seçmesini öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen Bilimlerinde kullanılan bilimsel araştırma ve analiz yöntemlerini tanımlar 5
PÖÇ02 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Fen eğitimi ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini etik çerçevesinde araştırı ve uygular. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi kapsamında yer alan gelişim ve öğrenme kuramlarını açıklar. 3
PÖÇ04 Belirsiz Lisans ve yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uzmanlık düzeyinde tasvir eder.
PÖÇ05 Belirsiz Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi açıklar. 4
PÖÇ06 Belirsiz Fen eğitimi konu alanlarındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde açıklar. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Fen eğitimi bilgileri ile farklı alanlardaki bilgileri ilişkilendirir. 4
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası düzeydeki fen eğitimine yönelik uygulamaları eleştirir.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir bilimsel araştırmayı planlayıp yürütür. 5
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliklerine dayalı olarak, öğretim yöntem ve teknikleri uygular. 4
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir. 4
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda takım çalışması veya liderlik yapar.
PÖÇ14 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel ve sosyal konuları yeni bakış açılarıyla sorgular. 3
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Fen Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerini geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir, süreç içinde sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
PÖÇ16 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili yeni ve özgün fikirler üretir, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Fen eğitimi alanında yürüttüğü bilimsel bir çalışmayı nitel ve nicel verilerle destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere sunar. 5
PÖÇ18 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır 4
PÖÇ19 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanına ilişkin bilgileri anlayacak, sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde Avrupa dil portföyündeki dilleri kullanır 4
PÖÇ20 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Alanı ile ilgili bilimsel bir araştırma ya da proje yürütürken veya bir çalışmayı yorumlarken toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 genel giriş araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
2 seminer hazırlanması teknikleri araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 seminer teknikleri araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 seminer konusunda ödev araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
5 ödevle ilgili literatür tarama araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
6 ödev tartışması araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 seminer hazırlanması araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 ara sınavların yapılması ara sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 seminer hazırlık çalışması araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 seminer sunum şekilleri -ıı araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 seminer sunumu için önemli bilgiler araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 seminer sunum konusunun seçimi araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 seminer konusu seçimi araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
14 seminer sunumu hakkında genel bilgiler araştırma ve sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 seminer sunumu sunum Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 final ön sınavlarının yapılması sınava hazırlıkların yapılması Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 sınavların yapılması final sınavına hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 10 10 100
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 10 10 100
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 1 1
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 203
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,12
AKTS 8 AKTS