SÖ800 Uzmanlık Alan Dersi

6 AKTS - 5-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ800
Ad Uzmanlık Alan Dersi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 5-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SONGÜL TÜMKAYA


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin tez konusu belirlediği alanda bilimsel, bağımsız ve etik kuralları gözeten bir çalışma yapmasına yardım etmek ve belirli bir zaman dilimi içinde çalışmasını bitirerek bulgularını ikna edici bir biçimde tamamlayabilmesi için gereksinim duyduğu bilimsel rehberliği sağlamaktır.

Dersin İçeriği

İlgili literatüre ulaşma, tez konusu belirleme, konuyla ilgili kaynaklar ulaşma, konuyla ilgili değişkenleri inceleme, konuya uygun araştırma yöntem ve tekniklerini belirleme, örneklem seçimi, veri analiz ve raporlaştırma.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Türkiye Bilimler Akademisi. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2002. Üstdal, Muzaffer ve Kural Gülbahar. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Nasıl Yazılır, İstanbul: Beta Basım Yayım, 1997 Çukurova Üniversitesi, SBE, Lisansüstü Tez Yazım Kuralları, California Berkeley University Library (2022). APA Style Citations (American Psychological Association). Day, A. Robert. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Gülay Aşkar Altay (çev.), 8.Basım, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 2003. Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 8. Basım, Ankara: Alkm Yayınevi , 1995. Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Murray Rowenna Anı Yayıncılık, Tez nasıl yazılır (Çeviren :Şakir Çınkır) Ankara,2016

Notlar

Konuyla ilgili literatür


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara hangi yollarla ulaşacağını açıklar.
ÖÇ02 Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşıp inceler.
ÖÇ03 Alanı ile ilgili Türkiye de hangi konuların çalışılmadığını belirler ve çalışacağı konuya karar verir.
ÖÇ04 Belirlediği konu ile ilgili kaynaklara ulaşır ve inceler.
ÖÇ05 Kendi tez çalışmasında hangi değişkenleri ele alacağına tez danışmanı ile birlikte karar verir.
ÖÇ06 Araştırma problemini belirler ve giriş bölümünü yazar.
ÖÇ07 Problemi incelemek için hangi yöntemi kullanacağını belirler.
ÖÇ08 Tez konusuyla ilgili ana çalışmadan önce ön çalışma yapar.
ÖÇ09 Tez hazırlama sürecinde ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik danışmanından yardım ister.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme-I Dersle ilgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme-II Dersle ilgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Dersin içeriği, yapılacak çalışmalar, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi verme ve sürecin planlanması- III Dersle ilgili kaynakların incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Türkçe ve yabancı dilde yayınlanmış kaynaklara ulaşma yolları. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
5 Alanıyla ilgili ulaşılan ve konu açısından incelenen kaynakların sunulması. Kütüphane, internet üzerinden tarama yapma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
6 Alanında çalışmaya ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi. Rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
7 Bu alanlardan hangisinin çalışılacağına karar verilmesi. Rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
9 Karar verilen alanla ilgili kaynakları inceleme. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
10 Konunun hangi değişkenler açısından ele alınacağının belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 Araştırma probleminin belirlenmesi. Konuyla ilgili kaynakların incelenmesi ve ön çalışma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
12 Araştırmanın giriş bölümünün yazılması Rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
13 Araştırma problemine uygun yöntemin belirlenmesi Rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Bireysel Çalışma
14 Örneklemin belirlenmesi. Rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Bireysel Çalışma
15 Ana çalışmaya ilişkin planlama yapılması Rapor hazırlama Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS