SÖ1829 İlkokulda Matematiksel Modelleme

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1829
Ad İlkokulda Matematiksel Modelleme
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. KAMURAN TARIM


Dersin Amacı

dersin amacı ilkokulda matematiksel modelleme ile ilgili teorik ve uygulama çalışmalarını irdelemek ve öğrencilerin kendi matematiksel modelleme uygulamalarını tasarlamalarını ortaya koymasını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Modelleme, Matematiksel modelleme, Modelleme perspektifleri, Matematiksel modelleme uygulamaları, matematiksel modelleme uygulamalarının tasarlanması, matematiksel modelleme tasarımlarının değerlendirilmesi

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Güzel, E. B, Doğan, F. ve Çelik, A. Ö. (2022) Matematiksel Modelleme: Teoriden Uygulamaya Bütünsel Bakış. PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK

Notlar

Bukova Güzel, Tekin Dede, Hıdıroğlu, Kula Ünver & Özaltun Çelik (2018). Matematik Eğitiminde Matematiksel Modelleme Araştırmacılar, Eğitimciler ve Öğrenciler İçin. Ankara: Pegem Akademi.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Matematiksel modelleme yaklaşımlarını açıklar.
ÖÇ02 İlkokulda matematiksel modelleme için yaklaşımları açıklar.
ÖÇ03 İlkokulda matematiksel modelleme için bir öğretim çerçevesindeki ilkeleri açıklar.
ÖÇ04 İlkokulda matematiksel modellemede öğretmenin rolünü açıklar
ÖÇ05 İlkokulda matematiksel modellemede öğrencinin rolünü açıklar
ÖÇ06 İlkokulda bir matematiksel modelleme etkinliği tasarlar.
ÖÇ07 İlkokulda bir matematiksel modelleme etkinliği uygular.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tanışma ve Ders akışının verilmesi hazrılığa gerek yok Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
2 Matematiksel Model ve Matematiksel Modelleme kavramlarına ilişkin bilgi verilmesi. İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Matematiksel Modelleme Perspektifleri İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Çeşitli matematiksel modelleme süreçleri İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Son yıllarda yapılan matematik eğitimine ilişkin yurt içi dışında yapılan makalelerin taranması ve sınıflandırılması İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Makalelerin okunması ve değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
7 Son yıllarda yapılan matematik eğitimine ilişkin uluslararası yapılan makalelerin taranması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Ara Sınavlar sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Yurt içi ve yurt dışı çalışmaların profilinin belirlenmesi İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
10 Matematiksel modelleme yeterliklerine ilişkin bilgi verilmesi. İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Model Oluşturma Etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi. İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Model Oluşturma Etkinliklerinin prensipleri hakkında bilgi verilmesi. İlgili kaynakların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Model oluşturma etkinliklerinin uygulama süreci Uygulamaların değerlendirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 Bilimsel makale yazma çalışmaları 1 Çalışmaların değerlendirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Bilimsel makale yazma çalışmaları 2 Çalışmaların değerlendirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 10 140
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 3 2 6
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 1 1
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 190
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,60
AKTS 8 AKTS