SÖ1826 Eğitimde Üst Düzey İstatistik Uygulamaları

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1826
Ad Eğitimde Üst Düzey İstatistik Uygulamaları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AKIN EFENDİOĞLU


Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, öğrencilerin eğitim araştırmalarında sıklıkla kullanılan psikometrik ölçme araçlarının (ölçek) geliştirilmesi ya da bir araştırmada kullanılması planlanan psikometrik ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini öğrenmeleridir.

Dersin İçeriği

Dersin konuları; ölçek geliştirme süreci, ölçek geliştirme prosedürü, ölçek türüne karar verme, madde havuzu oluşturma, pilot çalışma ile veri toplama, verileri düzenleme ve ayıklama, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerini yapma, faktörleştirme ve güvenirlik katsayılarını belirleme ve raporlaştırma.

Dersin Ön Koşulu

Öğrenci yüksek lisans eğitim sürecinde temel istatistik dersi almış olmalıdır.

Kaynaklar

• Bayram, N. (2013). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları. İstanbul: Ezgi Kitapevi. • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi. • DeVellis, R. F. (2014). Ölçek Geliştirme. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık • Erkuş, A. (2016). Psikolojide Ölçek ve Ölçek Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi • Erkuş, A., Sümbül, Ö., Sümbül, S., Yormaz, S. ve Aşiret, S. (2017). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-II. Ankara: Pegem Akademi. • Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi Amos Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık. • Sönmez, V. ve Gülderen Alacapınar, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Hazırlama. Ankara: Anı Yayıncılık.

Notlar

SSCI ve ESCI indeksli dergilerde yayımlanan İlişkili makaleler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenci ölçeğin tanımını bilir.
ÖÇ02 Öğrenci ölçeklerdeki yapı-faktör özelliklerini açıklar.
ÖÇ03 Ölçek maddelerini puanlar.
ÖÇ04 Öğrenci ölçek maddelerinden elde edilen ham verileri analiz eder (uç değer, kayıp veri vb.).
ÖÇ05 Öğrenci ölçeğe ilişkin veriler üzerinden açımlayıcı faktör analizini yapar.
ÖÇ06 Öğrenci faktör yapılarının düzenlemesini yapar.
ÖÇ07 Öğrenci ölçeğe ilişkin veriler üzerinden doğrulayıcı faktör analizini yapar.
ÖÇ08 Öğrenci ölçeğin indeks değerlerini belirler.
ÖÇ09 Öğrenci ölçeğin faktör yapılarına ilişkin güvenirlik değerlerini hesaplar.
ÖÇ10 Öğrenci ölçeğin geçerliğine dönük karşılaştırmaların analizlerini yapar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir. 3
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir. 2
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar. 3
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 5
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ölçek nedir, özellikleri nelerdir? Literatür okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası
2 Ölçeklerdeki yapı, faktör ve puanlama özelliklerinin incelenmesi. Örnek ölçek inceleme ve eleştirme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
3 Ölçeklerdeki yapı, faktör ve puanlama özelliklerinin incelenmesi süreci yeni hafta. Örnek ölçek inceleme ve eleştirme çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
4 Örnek bir ölçek verisi üzerinde düzenleme işlemleri (uç değer, kayıp veri, tekrar eden veri seti). Uygun istatistik tekniklerini SPSS ve Excel üzerinde uygulama. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Örnek Olay
5 Örnek veri seti üzerinden açımlayıcı faktör analizinin gerçekleştirilmesi. Hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma
6 Örnek veri seti üzerinden açımlayıcı faktör analizinin gerçekleştirilmesi ve madde atma. Hazırlık yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma
7 Örnek veri seti üzerinden açımlayıcı faktör analizinin gerçekleştirilmesi ölçeğin son yapısına karar verme. Önceki hafta SPSS'te yapılan uygulamaları gözden geçirme. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Örnek veri seti üzerinden doğrulayıcı faktör analizinin gerçekleştirilmesi. Bu hafta için ön hazırlık yoktur. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma
10 Örnek veri seti üzerinden doğrulayıcı faktör analizinin gerçekleştirilmesi işlemleri. Önceki hafta AMOS'ta yapılan uygulamaların gözden geçirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
11 Ölçek modeli üzerinden temel indeks göstergelerinin belirlenmesi. Bu hafta hazırlık yok. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
12 Ölçek modeli üzerinden temel indeks göstergelerinin belirlenmesi ve kovaryans düzeltmeleri. Bir önceki hafta Amos'ta yapılan uygulamaların gözden geçirilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
13 Ölçeğin bütünü ve her bir faktör için güvenirlik değerlerinin belirlenmesi. Ön hazırlık beklenmiyor. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
14 Benzer ölçek geçerliğine yönelik karşılaştırmaların yapılması. Ön hazırlık beklenmez Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma
15 Benzer ölçek geçerliğine yönelik karşılaştırmaların yapılması ve kanıt sunma. Bir önceki Hafta AMOS'ta yapılan uygulamanın gözden geçirilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Kuramsal ve uygulamalı tüm konuların gözden geçirilmesi. Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kuramsal ve uygulamalı tüm konuların gözden geçirilmesi. Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 7 4 28
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 194
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,76
AKTS 8 AKTS