SÖ1825 Yazılı ve Sözlü Anlatım Beceri Kazandırma Teknikleri

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1825
Ad Yazılı ve Sözlü Anlatım Beceri Kazandırma Teknikleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ZEKİYE ÇAĞIMLAR


Dersin Amacı

Yazılı ve sözlü anlatımın önemini kavratmak ve nitelikli yazılı sözlü anlatım becerisi geliştirmek

Dersin İçeriği

Yazılı ve sözlü anlatımın nasıl yapılması gerektiği nitelikli bir yazılı sözlü anlatım için hangi yöntem ve tekniklerin kullanılacağı anlatılır

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu yoktur

Kaynaklar

Yazılı ve Sözlü Anlatım Yazar: Osman Gündüz , Şerif Aktaş Yayınevi: Akçağ Yayınları

Notlar

Konu ile ilgili yazılmış bilimsel makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yazılı ve sözlü anlatımın ne olduğunu ve nasıl doğru şekilde yapılması gerektiğini öğrenir
ÖÇ02 Yazılı anlatımın biçim olarak taşıması gereken özellikleri uygulamalı olarak öğrenir
ÖÇ03 Sözlü anlatımın önemini ve düzgün bir sözlü anlatımın nasıl olması gerektiği konusunda uygulamalı olarak bilgi sahibi olur
ÖÇ04 Yazılı ve sözlü anlatım becerisinin geliştirilmesi için uygulanması gereken yöntem ve teknikleri öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 3
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 1
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yazılı ve sözlü anlatım becerisinin ne olduğunu öğrenir Dersin ön hazırlığı yoktur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Yazılı ve sözlü anlatım becerisinin öğrenci açısından önemini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
3 Yazılı anlatımın biçim olarak taşıması gereken özellikleri öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
4 Yazılı anlatımda yer alması gereken giriş gelişme ve sonuç bölümlerinin nasıl oluşturulması gerektiğini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama
5 Biçim özelliklerine göre yazılı anlatım örneği yazar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Alıştırma ve Uygulama
6 Yazılı anlatım örneğini biçim özelliklerine göre inceleyebilme becerisi geliştirir Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
7 Belli bir sürede belli bir konuda yazılı anlatım kurallarına uygun örnek metin yazabilme becerisini geliştirir Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınavlar Dersin içeriği ve işlenen konular öğrenilir Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Sözlü anlatımın önemini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Tartışma
10 Sözlü anlatım içinde konu bütünlüğü, akış özelliği, dil kullanımı becerisini öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
11 Kendini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisinin bireysel gelişim açısından önemini kavrar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması
12 Neden iyi yazılmalı neden iyi konuşulmalı konusunda farkındalığı artar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Yazılı ve sözlü anlatım örnekleri üzerinden analiz yapma becerisini geliştirir Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 Örnek yazılı anlatım çalışması yapar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
15 Örnek sözlü anlatım örnek çalışmaları yapar Konu ile ilgili yazılmış makaleler okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem içinde işlenmiş konular öğrenilir Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem içinde işlenmiş konular öğrenilir Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 199
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,96
AKTS 8 AKTS