SÖ1824 MaxQda ile Nitel Analizde Üst Düzey Uygulamalar

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1824
Ad MaxQda ile Nitel Analizde Üst Düzey Uygulamalar
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AKIN EFENDİOĞLU


Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı, öğrencilerin MaxQda programını kullanarak resim, ses ve video tabanlı verilerin analizini yapmalarıdır

Dersin İçeriği

Dersin içeriği metin, grafik, resim, fotoğraf, ses kaydı ve video gibi nitel veriler üzerinde yapılan analiz işlemlerini kapsar.

Dersin Ön Koşulu

(1)-Dizüstü bilgisayara sahibi olmak ya da temin etmek. (2)- MaxQda ile Nitel Analize Giriş dersini almış olmak ya da MaxQda programını kullanabilecek düzeyde özelliklerine hakim olmak.

Kaynaklar

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Garfield, N. F. (2012). MaxQda. Anim Publishing. MaxQda Official Web Site: https://www.maxqda.com/learn-maxqda/ (Online Tutorials)

Notlar

SSCI ve ESCI indeksli dergilerde yayımlanan nitel araştırma makaleleri.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Öğrenci resim (görsel) tabanlı veri dosyalarını MaxQda programına aktarır
ÖÇ02 Öğrenci ses tabanlı veri dosyalarını MaxQda programına aktarır.
ÖÇ03 Öğrenci video (görsel ve ses) tabanlı veri dosyalarını MaxQda programına aktarır.
ÖÇ04 Öğrenci görsel, ses ve video tabanlı veri dosyaları için MaxQda dosya çalışma bölümlerini düzenler.
ÖÇ05 Öğrenci görsel, ses ve video tabanlı veri dosyaları üzerinde kodlama yapar.
ÖÇ06 Öğrenci MaxQda programında belirlenen kodları değişkenlere çevirerek görsel haritalar oluşturur.
ÖÇ07 Öğrenci MaxQda ile yapılan analizi raporlaştırır.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir. 4
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur. 5
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 3
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Resim tabanlı veri dosyalarını MaxQda programına aktarma Açık kaynaklı ders materyallerini inceler. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Gösterip Yaptırma, Gösteri
2 Ses tabanlı veri dosyalarını MaxQda programına aktarma MaxQda eğitim videolarını inceler. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
3 Video tabanlı veri dosyalarını MaxQda programına aktarma MaxQda eğitim videolarını inceleme. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
4 Görsel, ses ve video tabanlı veri dosyaları için MaxQda dosya çalışma bölümlerini düzenleme MaxQda eğitim videoları Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
5 Görsel, ses ve video tabanlı veri dosyaları üzerinde kodlama yapma. Ders kitabında ilgili bölümleri okuma ve gözden geçirme Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
6 Görsel, ses ve video tabanlı veri dosyaları üzerinde kodlama yapma - 1 Ders kitabında ilgili bölümleri okuma - 1. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
7 Görsel, ses ve video tabanlı veri dosyaları üzerinde kodlama yapma - 2. Ders kitabında ilgili bölümleri okuma - 2. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınavlar Tüm konuların gözden geçirilmesi Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 MaxQda programında belirlenen kodları değişkenlere çevirerek görsel haritalar oluşturma MaxQda eğitim videoları -1 Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
10 MaxQda programında belirlenen kodları değişkenlere çevirerek görsel haritalar oluşturma - 1. MaxQda eğitim videoları -2 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
11 Oluşturulan değişkenler ve kodlar üzerinden çapraz tablo analizi yapma. MaxQda eğitim videoları -3 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
12 Oluşturulan değişkenler ve kodlar üzerinden çapraz tablo analizi yapma - 1. MaxQda eğitim videoları -4 Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
13 Nitel analiz bulgularını görsel rapor formatına göre raporlaştırma. Ön hazırlık yok. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
14 Nitel analiz bulgularını görsel rapor formatına göre raporlaştırma -1. Ön hazırlığı yok. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
15 Nitel analiz bulguları olan kodları, değişkenler üzerinden analiz ederek rapor hazırlama. Ön hazırlık istenmez. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konuların ve işlemlerin gözden geçirilmesi. Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Proje / Tasarım
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tüm konuları gözden geçirme Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Proje / Tasarım


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 7 4 28
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 194
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,76
AKTS 8 AKTS