SÖ1821 Çağdaş Yaklaşımlarla Türkçe Öğretiminde Anlama ve Anlatma Teknikleri

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1821
Ad Çağdaş Yaklaşımlarla Türkçe Öğretiminde Anlama ve Anlatma Teknikleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ZEKİYE ÇAĞIMLAR


Dersin Amacı

Türkçe öğretiminin daha nitelikli olması için çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanım becerisini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Türkçe öğretiminde güncel yaklaşımlarla öğrencinin anlaması için kullanılacak yeni anlatma teknikleri anlatılır.

Dersin Ön Koşulu

Dersin ön koşulu yoktur

Kaynaklar

Metindilbilim ve Türkçe Öğretimianı yayıncılık Şükran Dilidüzgün

Notlar

Konu ile ilgili yazılmış makaleler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Türkçe dersinin eğitim öğretim içindeki önemini öğrenir
ÖÇ02 Öğrencinin Türkçe dersindeki anlama becerisinin gelişmesi için öğretmenin kullanacağı anlatım yöntem ve teknikleri kavrar
ÖÇ03 Türkçe dersinin anlatımında etkinlik açısından drama yöntemi gösterip yaptırma yönteminin önemini öğrenir
ÖÇ04 Teknolojik materyal kullanımının Türkçe dersinin anlatımında ve öğrencinin anlamasındaki önemini uygulamalı olarak öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür. 3
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 2
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Türkçe dersinin önemini kavrar Ön hazırlık yok Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Türkçe dersinde kullanılan yöntem ve teknikleri tanır Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Türkçe dersinde düz anlatım yöntemini öğrenir Konu ile ilgili yazılmış makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
4 Metin işlenişinde drama yöntemi ve yöntemin uygulanma biçimini kavrar Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
5 Türkçe dersindeki metinlerin işlenişinde grup çalışması yöntemini tanır Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma
6 Grup çalışması yöntemi ile dil bilgisi öğretimini öğrenir ve uygular Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması
7 Metin analizi yöntemi ile metin içeriğinin kavratılmasını öğrenir Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınavlar Ders içerisinde anlatılmış konular öğrenilir Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Bilgisayar kullanımının Türkçe dersinde kullanımı kavrar Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma
10 İnternet programları ile metin bilgisinin kavratılmasını öğrenir Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap
11 Türkçe metinin ile ilişkili farklı kaynak kitap ve materyal kullanımının yararlarını kavrar Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması
12 Türkçe dersinin okul dışı öğrenme ortamları ile ilişkilendirilmesini bilir. Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası
13 Türkçe dersi ile ile konu ile bağlantılı müze gezisinin öğretim niteliği üzerindeki etkisini fark eder Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Tartışma
14 Sineme ve tiyatronun Türkçe dersinde işlenen metnin daha iyi kavratılması üzerindeki etkisini öğrenir Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay
15 Öğrenci merkezli eğitimin Türkçe öğretimindeki önemini kavrar Konu ile ilgili makaleleri okur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem içinde anlatılmış konular öğrenilir Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem içinde anlatılmış konular öğrenilir Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 199
Toplam İş Yükü / 25 (s) 7,96
AKTS 8 AKTS