SÖ1809 İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1809
Ad İlköğretimde Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. PERİHAN ARTUT


Dersin Amacı

Bu derste Matematik öğretiminde güncel konular ve bu konuların tarihsel gelişim sürecinde incelenmesi ile öğrencilerin bu konularda yapılan örnek araştırmaları görerek kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırma perspektiflerini belirlemeleri ve bu konuyla ilgili uluslararası yenlikleri görmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Matematik öğretiminde öğretim stratejileri,Matematikte bilimsel bilginin elde edilmesi, Alternatif kavramlar ve kavram değişimleri, Matematik eğitimi programlarının amacı, Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı, okul dışı matematik eğitimi

Dersin Ön Koşulu

yoktur

Kaynaklar

Bingölbali, F. ve Zembat, Ö. Matematik Eğitiminde Teoriler, Pegem yayınevi, Matematik öğretimi, Murat Altun 2. İlköğretim ikinci kademede matematik öğretimi, Murat Altun 3. Oluşturmacılık (Teori, Kuram ve Uygulamada), Soner Durmuş 4. Abstraction in context: Epistemic actions, Rina Hershkowitz, Baruch Schwarz, Tommy Dreyfus, Journal for research in mathematics education, 32(2), 195-222 5. Local instruction theories as means of support for teachers in reform mathematics education, Koeno Gravemeijer, Mathematical thinking and learning, 6:2,102-128

Notlar

https://library.cu.edu.tr/cu/e-kaynaklar/veritabanlari


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Matematik öğretiminde öğretim stratejilerini açıklar.
ÖÇ02 Matematikte bilimsel bilginin elde edilmesini açıklar.
ÖÇ03 Alternatif kavramlar ve kavram değişimlerini açıklar.
ÖÇ04 Matematik eğitimi programlarının amacını açıklar.
ÖÇ05 Matematik eğitiminde teknoloji kullanımını açıklar.
ÖÇ06 İnformal matematik eğitimini açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Matematik öğretiminde öğretim stratejileri 1 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
2 Matematik öğretiminde öğretim stratejileri 2 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
3 Matematik öğretiminde öğretim stratejileri 3 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Matematikte bilimsel bilginin elde edilmesi 1 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
5 Matematikte bilimsel bilginin elde edilmesi 2 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
6 Matematikte bilimsel bilginin elde edilmesi 3 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
7 Alternatif kavramlar ve kavram değişimleri 1 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Benzetim
8 Ara Sınavlar Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Yazılı Sınav
9 Alternatif kavramlar ve kavram değişimleri 2 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
10 Matematik eğitimi programlarının amacı 1 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap
11 Matematik eğitimi programlarının amacı 2 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Anlatım, Beyin Fırtınası
12 Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı 1 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
13 Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı 2 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Okul dışı matematik eğitimi 1 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
15 Okul dışı matematik eğitimi 2 Önerilen kaynaklardan ilgili bölümün okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 8 112
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 16 16
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 33 33
Toplam İş Yükü (Saat) 203
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,12
AKTS 8 AKTS