SÖ1805 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1805
Ad İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. FİLİZ YURTAL


Dersin Amacı

Bu dersin amacı; araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini kullanarak bir araştırmayı planlama, uygulama ve sonlandırabilmektir.

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırmaların teorik temelleri, Bilimsel metodoloji, Bilimsel süreç Araştırmayı planlama Rapor yazma

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Gliner, J. A., Morgan, G. A., & Leech, N. L. (2011). Research methods in applied settings: An integrated approach to design and analysis. Routledge.

Notlar

1. Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Yargı yayınevi; Kitap 2. Karasar, N., (2000) Araştırma Raporu Hazırlama, Ankara, Yargı Yayınevi Kitap 3. Suat, M., ( 1988) Bilimsel Araştırma Teknikleri, Ankara, AÜ yayınevi Kitap 4. Tarkun, E., Araştırmada Dizayn, İstanbul, 2003 Kitap 5. Erdoğan, İ. (1998). Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri. Ankara: Emel Matbaası; Kitap 6. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Bişkek: (Ders Notu); Yayın 7. Kütükoğlu, S. M., Tarih Araştırmalarında Usul, Kübbealtı Neşriyatı, Istanbul, 1998.; Kitap 8. Aziz, Aysel, Araştırma Yöntemleri, Teknikleri ve İletişim: 3. baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003. Kitap 9. Şenemoülu, N., İstatistiksel Araştırma Dizaynı, Nobel yayınları, Ankara, 2005. Kitap 10. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Kalaycı, Ş. (ed), A yayın dağıtım, Ankara-2005; Kitap


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Araştırmanın kuramsal kavramını öğrenmek; araştırmanın ne olduğunu, ne olmadığını ve araştırmanın farklı tanımlarını açıklayabilme; araştırmanın hedeflerini tanıtmak ve araştırmadaki motivasyonu belirlemek
ÖÇ02 Araştırma problemini formüle edebilme, bir araştırma probleminin nasıl sınırlandırıldığını ve değerlendirildiğini tartışabilme, bilimsel araştırma sürecinin mantığı hakkında bilgi sahibi olabilme
ÖÇ03 Araştırma problemini seçebilme, araştırma konusu (tez) çalışmasını formüle edebilme, araştırılan problemlerin alaka düzeyini gösterebilme, amaç ve hedefleri, çalışmanın amacını ve konusunu belirleyebilme
ÖÇ04 Araştırmayı rasyonel bir şekilde planlayabilme
ÖÇ05 Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturabilme, hipotezin doğasını tanımlayabilme ve işlevlerini tanımlayabilme, farklı hipotez türlerini ve hipotezin iyi özelliklerinin neler olduğunu tanımlayabilme


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar. 1
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir.
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ders tanıtım Ön hazırlığı yok Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Bilimsel ve araştırma çalışmalarının teorik temelleri Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
3 Bilimsel özgün çalışmanın genel metodolojisi Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
4 Bilimsel araştırma sürecinin mantığı Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Araştırma modeli Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Araştırmayı Planlama Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Kavramsal Çerçeve Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 Araştırma Problemi ve Amaçları Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Uygulamalı araştırma yöntemleri Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Literatür Taraması Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Araştırma raporu yazma Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Bilimsel araştırmada etik Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Bilimsel tartışmalar Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Dönem değerlendirme Okuma ve özetleme Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 17 6 102
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 5 5
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 5 5
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 201
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,04
AKTS 8 AKTS