SÖ1802 Öğretmenlerde Kişilerarası İlişkiler ve Problem Çözme

8 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SÖ1802
Ad Öğretmenlerde Kişilerarası İlişkiler ve Problem Çözme
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Doktora Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. SONGÜL TÜMKAYA


Dersin Amacı

Bu derste öğretmenlere; etkili kişilerarası iletişim becerilerini geliştirme, iletişim sorunları ile başa çıkabilme, örgütsel iletişimi sağlama becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

İletişim, iletişim engelleri, insancıl eğitim anlayışı, öğretmen –öğrenci ilişkileri, öğretmen-öğretmen ilişkileri, yönetici-öğretmen ilişkileri, yönetici-öğrenci ilişkileri, yönetici-öğretmen-öğrenci ve aile ilişkileri, sağlıklı iletişim kurma yolları, saygı, içtenlik ve empati anlayışının geliştirilmesi.

Dersin Ön Koşulu

Ön koşul yok

Kaynaklar

Kaya, Alim Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim Pegem Akademi 2010 Ergin Akif Eğitimde Etkili İletişim Anı Yayıncılık 2008

Notlar

Kaya, Alim Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim Pegem Akademi 2010 Ergin Akif Eğitimde Etkili İletişim Anı Yayıncılık 2008


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Alanında bilimsel çalışmalar için gerekli yöntemi öğrenir
ÖÇ02 Problem çözme becerileri geliştirir.
ÖÇ03 Bilgileri uygulamaya dönüştürebilir
ÖÇ04 Organizasyonlardaki örgütsel iletişim yöntemlerini ve fonksiyonlarını tanıma becerisi kazanır
ÖÇ05 İletişim engellerini ve bunları aşma yollarını öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak sınıf öğretmenliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sınıf öğretmenliği alanındaki farklı disiplinlerle ilişki kurar. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşarak ileri düzeyde araştırma yapar. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni bilimsel yöntemler geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; özgün araştırmalar gerçekleştirir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirilmesini yapar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel yöntemi kullanarak sınıf öğretmenliği alanına özgün bir çalışma üretir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir makale yayınlar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalar yapar. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel ya da takım olarak çalışır. 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler üretir.
PÖÇ11 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik bir zeminde yürütür.
PÖÇ12 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etkili öğretim stratejilerini geliştirir ve uygular. 5
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve geliştirir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili toplantılara katılır ve özgün görüşlerini savunur. 4
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde yazılı ve sözlü olarak kullanır.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarark iletişim kurar.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak kişi ve kurumlara işlevsel etkileşim kurar.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir. 4
PÖÇ20 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili değerleri geliştirir ve ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İletişim Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Etkili iletişim Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Kişilerarası ilişkiler Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Kişilerarası iletişimin öğeleri Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 İletişim ve liderlik Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 İletişim ve örgütsel bağlılık Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 İletişim ve örgütsel sağlık Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınavlar Okuma Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo
9 Okulda insan ilişkileri Okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
10 Kişilerarası çatışma Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Kişilerarası problem çözme Okuma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
12 Kişilerarası problem çözme yöntemleri Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Öğretmenlerde kişilerarası problem çözme becerilerinin geliştirilmesi Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 İnsan ilişkilerini geliştirme ile ilgili örnek olaylar Okuma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Örnek Olay
15 İnsan ilişkilerini geliştirme karşılaşılan sorunlar Okuma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi, Proje / Tasarım, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Ölçme Yöntemleri:
Proje / Tasarım, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 17 4 68
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 4 12 48
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 14 14
Toplam İş Yükü (Saat) 202
Toplam İş Yükü / 25 (s) 8,08
AKTS 8 AKTS