Matematik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13
MT0011 Kriptografiye Giriş (Seçmeli) 5 4 5 4 5 4 3 2 4 4
MT0020 Analitik Sayılar Teorisine Giriş (Seçmeli) 5 4 5 4 5 4 3 2 4 4
MT0024 Kafes Teorisi (Seçmeli) 4 4 3 4 3 5 4 3
MT003 Modül Teorisi (Seçmeli) 3 3 2 3 4 5
MT004 Homolojik Cebire Giriş (Seçmeli) 5 5 3 4 3 5 4 4 2 2 3 5
MT007 Hata Düzelten Kodlar I (Seçmeli) 3 4 4 3 5 2 4 4 3
MT009 Abel Grupları (Seçmeli) 3 4 2 4 5 2 5 3 2
MT015 İleri Diferensiyel Geometri (Seçmeli) 3 2 1 4 5 3 4 3 5 4
MT016 Lie Cebirleri (Seçmeli) 5 3 2 5 4 3 2 5
MT017 Riemann Geometri (Seçmeli) 4 3 2 5 4 2 3 2 5 5
MT018 Hata Düzelten Kodlar II (Seçmeli) 4 3 5 4 3 4 5 4
MT019 Manifoldlar Üzerinde Yapılar (Seçmeli) 3 4 2 3 2 3 4 2 5
MT021 Diferensiyellenebilir Manifoldlar (Seçmeli) 3 2 4 5 2 4 3 4 5 4
MT502 Topolojik Vektör Uzayları (Seçmeli) 5 4 5 4 4 5 4 5 5
MT505 Karmaşık Analiz (Seçmeli) 5 4 5 4 5 4 3 2 4 4
MT514 Cebir II (Seçmeli) 4 3 4 3 3 2 3 5
MT516 Vektör Uzayları II (Seçmeli) 4 4 1 3 4 3 5 4 1 4 3
MT517 Vektör Uzayları I (Seçmeli) 5 3 1 4 4 1 3 4 3 1 5 3
MT519 Grup Takdimlerine Giriş (Seçmeli) 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 3 5
MT521 Diferansiyel Geometriye Giriş (Seçmeli) 5 5 5 5 4 4 4 4 5
MT522 Cebirsel Geometriye Giriş (Seçmeli) 5 4 5 4 5 4 3 2 4 4
MT527 Lie Cebirleri I (Seçmeli) 4 4 4 4 4 3 3 3 5
MT550 Yarıgrup Yapıları ve Takdimleri (Seçmeli) 5 4 4 5 4 3 5 5 5
MT551 Yarıgrup Teorisi (Seçmeli) 5 5 4 4 5 4 4 5 5
MT557 Sonlu Otomoto ve Lisanlar (Seçmeli) 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5
MT561 Cebirsel Topolojiye Giriş (Seçmeli) 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5
BYEMT3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Zorunlu) 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5
BYEMT4 Bilimsel Araştırma Teknikleri e Yayın Etiği (Zorunlu) 3 4 5 3 5 3 5 5 5
MT503 Genel Topoloji (Zorunlu) 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4
MT515 Cebir I (Zorunlu) 4 4 1 3 1 4 5 1 3 5 4 2
MT572 Analiz (Zorunlu) 5 4 5 4 5 4 3 2 4 4
YLMT701 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 5 4 4 4 3 2 3 5 5
YLMT702 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 5 3 3 4 4 2 3 5 5
YLMTS701 Seminer (Zorunlu) 3 2 3 2 2 3 2 2 2 5 5
YLMTS702 Seminer (Zorunlu) 3 4 3 4 3 3 2 3 2 5 5
YLMTT701 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 4 5 3 4 4 5 5
YLMTT702 Tez Çalışması (Zorunlu) 5 4 4 4 3 2 3 5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin özel bir alanında daha önce yapılmış olan araştırmaların sonuçlarını bilir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sahip olduğu uzmanlık alanındaki sonuçların matematiğin diğer alanları ile ilişkisini ayrıntıları ile bilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanında edindiği bilgiler yardımıyla yeni matematiksel modeller kurar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin her alanında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanlarında edindiği bilgileri birbirleriyle ilişkilerini en sade ve anlaşılır bir biçimde sunar.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin ifade edilmesinde ihtiyaç duyulan teknik donanımları etkin bir biçimde kullanır.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili konuda orijinal problemler kurar ve değişik çözüm teknikleri sunar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili konuda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mevcut matematik kuramlarını analiz eder ve yeni kuramlar geliştirir.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Matematiğin uzmanlık gerektiren alanlarındaki öğrenme-öğretme tekniklerini bilir ve bu teknikleri eğitim-öğretimin her aşamasında etkin olarak kullanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve yabancı paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yapmış olduğu özgün çalışmaları paydaşlarının da yararlanması amacıyla bilimsel etik kurallar çerçevesinde sunar ve yayınlar.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sahip olduğu bilimsel ünvanın gerektirdiği etik kurallara bağlı kalır