Matematik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2023 - 2024 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
BYEMT3 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
BYEMT4 Bilimsel Araştırma Teknikleri e Yayın Etiği 3-0 6 3 Zorunlu
MT503 Genel Topoloji 3-0 6 3 Zorunlu
MT515 Cebir I 3-0 6 3 Zorunlu
MT572 Analiz 3-0 6 3 Zorunlu
YLMT701 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLMT702 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
YLMTS701 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLMTS702 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
YLMTT701 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
YLMTT702 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
MT0011 Kriptografiye Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
MT0020 Analitik Sayılar Teorisine Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
MT0024 Kafes Teorisi 3-0 6 3 Seçmeli
MT003 Modül Teorisi 3-0 6 3 Seçmeli
MT004 Homolojik Cebire Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
MT007 Hata Düzelten Kodlar I 3-0 6 3 Seçmeli
MT009 Abel Grupları 3-0 6 3 Seçmeli
MT015 İleri Diferensiyel Geometri 3-0 6 3 Seçmeli
MT016 Lie Cebirleri 3-0 6 3 Seçmeli
MT017 Riemann Geometri 3-0 6 3 Seçmeli
MT018 Hata Düzelten Kodlar II 3-0 6 3 Seçmeli
MT019 Manifoldlar Üzerinde Yapılar 3-0 6 3 Seçmeli
MT021 Diferensiyellenebilir Manifoldlar 3-0 6 3 Seçmeli
MT502 Topolojik Vektör Uzayları 3-0 6 3 Seçmeli
MT505 Karmaşık Analiz 3-0 6 3 Seçmeli
MT514 Cebir II 3-0 6 3 Seçmeli
MT516 Vektör Uzayları II 3-0 6 3 Seçmeli
MT517 Vektör Uzayları I 3-0 6 3 Seçmeli
MT519 Grup Takdimlerine Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
MT521 Diferansiyel Geometriye Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
MT522 Cebirsel Geometriye Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
MT527 Lie Cebirleri I 3-0 6 3 Seçmeli
MT550 Yarıgrup Yapıları ve Takdimleri 3-0 6 3 Seçmeli
MT551 Yarıgrup Teorisi 3-0 6 3 Seçmeli
MT557 Sonlu Otomoto ve Lisanlar 3-0 6 3 Seçmeli
MT561 Cebirsel Topolojiye Giriş 3-0 6 3 Seçmeli