Turizm ve Otel İşletmeciliği

Ön Lisans Programı - Pozantı Meslek Yüksekokulu

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18
TUR123 Turizm Mevzuatı (Seçmeli) 5 5 5 5 5 3 4
TUR129 Konukla İletişim (Seçmeli) 4 5 5 4 5 5
TUR131 Turizm Coğrafyası (Seçmeli) 3 3 4 3 3 3 3 3
TUR135 Genel İşletme (Seçmeli) 2 4 5 5 2 1 1 1 3 3
TUR103 Ön Büro Hizmetleri (Zorunlu) 5 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5
TUR105 Genel Turizm (Zorunlu) 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4
TUR125 Kat Hizmetleri (Zorunlu) 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5
TUR127 Yiyecek İçecek Servisi-I (Zorunlu) 4 4 5 5 5 5 3 5 5
TUR133 Alternatif Turizm Çeşitleri (Zorunlu) 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 1 1 2 3 3 2
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 3 3 5 2 3 4
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 3 3 4 4
TUR120 İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli) 4 5 5 5 5 4 5 3 5
TUR130 Dekorasyon Hizmetleri (Seçmeli) 3 3 4 3 3 3 3
TUR140 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Seçmeli) 3 3 4 5 4
TUR142 Halkla İlişkiler (Seçmeli) 5 2 2 2 3 4 2 2 5
TUR144 Sağlık Turizmi (Seçmeli) 4 3 5 5
TUR146 Rekreasyon ve Animasyon (Seçmeli) 3 4 5
TUR132 Turizm Ekonomisi (Zorunlu) 4 3 3 3 3 3 3 3
TUR134 Otel İşletmeciliği (Zorunlu) 5 5 5 5 4 4 5 5
TUR136 Yiyecek İçecek Servisi-II (Zorunlu) 4 4 5 5 5 5 3 5 5
TUR138 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Zorunlu) 3 5 5 5 5 5 5
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 1 2 3 1 3 2
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 3 3 5 2 3 4
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 3 3 4 4
TUR211 Kalite Yönetim Sistemleri (Seçmeli) 4 5 4 5 5 5 4
TUR227 Dünya Turizm Destinasyonları (Seçmeli) 2 2 2 2 3
TUR229 Mezuniyet Çalışması I (Seçmeli) 3 3 4 5
TUR231 Kongre ve Fuar Yönetimi (Seçmeli) 3 2 2 2 2 2 2
TUR233 Gastronomi Turizmi (Seçmeli) 3 4 4 2 3 4 2 5 4
TUR201 Meslek Yabancı Dil-I (Zorunlu) 5 5 5 5 5
TUR219 Menü Planlama (Zorunlu) 4 4 5 5 5 5
TUR221 Ön Büroda Oda İşlemleri (Zorunlu) 4 3 3 3 2 3 3
TUR223 Otelcilik Otomasyon Sistemleri (Zorunlu) 3 3 5 5 5 3
TUR225 Staj (Zorunlu) 5 5 5 5 5
TUR216 Çevre Koruma (Seçmeli) 5 4 5 5 5 5
TUR218 Meslek Etiği (Seçmeli) 3 5 3 3 5
TUR222 Konuk İlişkileri (Seçmeli) 2 2 5 2 2 4 3
TUR236 Mezuniyet Çalışması II (Seçmeli) 2 2 2 3 3 2
TUR238 Kültürel Miras ve Turizm (Seçmeli) 2 2 2 2 3 2 2
TUR242 Genel Muhasebe (Seçmeli) 1 1 1 1 1
TUR204 Mesleki Yabancı Dil 2 (Zorunlu) 5 5
TUR228 Ziyafet Servis Yönetimi (Zorunlu) 5 5 5 3 5 5 4 4
TUR230 Turizm Pazarlaması (Zorunlu) 5 3 3 3 2 2 2
TUR232 Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteciliği (Zorunlu) 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
TUR240 Turizmde Güncel Sorunlar (Zorunlu) 5 3 3 3 3 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrayarak anlatır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Konuk gereksinimlerini ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanır.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olur.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik değerlere bağlı kalarak doğal çevreyi korur.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen gösterir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek analiz etme becerisine sahip olur.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Misafirler ve iş birliği yaptığı kişilerle yazılı ve sözlü anlatım ile etkili iletişim kurar.
PÖÇ18 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.