Turizm ve Otel İşletmeciliği

Ön Lisans Programı - Pozantı Meslek Yüksekokulu


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili kuramlar, olgular, kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgileri aktarır.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgileri açıklar.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgileri aktarır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeciliği alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgileri aktarır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Turizm ve otel işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrayarak anlatır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Konuk gereksinimlerini ve turizm sektörünün mesleki uluslar arası terimlerini anlayacak düzeyde yabancı dil kullanır.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Temel Bilgisayar kullanım bilgisine ve otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye ve bu yazılımları kullanabilme becerisine sahip olur.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Etik değerlere bağlı kalarak doğal çevreyi korur.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen gösterir.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Turizm ve otel işletmeciliği alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri sürekli geliştirir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilmek ve farklı kaynaklardan bilgi elde ederek analiz etme becerisine sahip olur.
PÖÇ17 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Misafirler ve iş birliği yaptığı kişilerle yazılı ve sözlü anlatım ile etkili iletişim kurar.
PÖÇ18 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.