Elektrik

Ön Lisans Programı - Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16
ELS101 Üniversitede Yaşam Kültürü (Seçmeli) 4 5
ELS105 Açık Kaynak İşletim Sistemi (Seçmeli) 3 4 3 5 3
ELS113 Haberleşme Teknikleri (Seçmeli) 3 3 2 2
ELS115 Proje Geliştirme Teknikleri-I (Seçmeli) 3 3 3 3 2 4
ELS117 Ofis Yazılımları (Seçmeli) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3
ELS119 Proje Geliştirme Teknikleri-I (Seçmeli) 3 3 3 3 2 4
ELS121 Sanayi 101 (Seçmeli) 3 3 3 3 3 2 2
ELT115 Ölçme Tekniği (Zorunlu) 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4
ELT119 Tesisata Giriş (Zorunlu) 2 4 3 3 4 3 4
ELT145 Matematik I (Zorunlu) 4 4 3 3 3 3
ELT147 Doğru Akım Devre Analizi (Zorunlu) 3 3 3 2 2
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 1 5 3
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 5
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 4 4 3
ELS106 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Seçmeli) 2 2 3 5
ELS112 Mesleki Yabancı Dil 2 (Seçmeli) 3 3 3 5
ELS114 Fizik (Seçmeli) 3 2 2 2 2 2
ELS116 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Seçmeli) 5 5 2 2 2
ELS118 İşlemsel Yükselteçler (Seçmeli) 3 3 2 2
ELS120 Telekomünikasyon Teknolojileri (Seçmeli) 3 4 3 4 3
ELS122 Girişimcilik (Seçmeli) 3 5 5 5 3
ELS124 İş Güvenliği (Seçmeli) 4 4 4 5
ELS126 Fizik (Seçmeli) 4 3 3 3 3
ELS128 Sanayi 102 (Seçmeli) 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2
ELT116 Bilgisayar Destekli Tasarım - I (Zorunlu) 3 2 2 5 3
ELT118 Alternatif Akım Devreleri (Zorunlu) 4 4 5 3 3 4 5 3 4
ELT120 Temel Elektronik (Zorunlu) 3 2 2 2
ELT122 Trafo ve Doğru Akım Makineleri (Zorunlu) 4 4 4 3 5 3 4
ELT150 Matematik II (Zorunlu) 5 4 3 3 3 3
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 2 5
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 4 5
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 4 3
ELS201 Kontrol Sistemleri (Seçmeli) 2 4 4 4 5
ELS211 Sayısal Elektronik (Seçmeli) 5 5 4 4 4 4 4 4
ELS213 Mesleki İngilizce (Seçmeli) 2 1 2 2 5
ELS215 Proje Geliştirme Teknikleri-II (Seçmeli) 4 4 3 3 2
ELS217 İşlemsel Yükselteçler (Seçmeli) 3 3 4 3 2
ELS219 Telekomünikasyon Teknolojileri (Seçmeli) 3 4 3 2 4
ELS221 Bilgisayar Destekli Proje I (Seçmeli) 2 2 2 4 3
ELS223 Proje Geliştirme Teknikleri-II (Seçmeli) 3 3 2 2 2
ELS225 Elektromekanik Kumanda Sistemleri (Seçmeli) 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3
ELT259 Bilgisayar Destekli Proje I (Seçmeli) 2 2 2 5 3
ELT231 Sensörler ve Dönüştürücüler (Zorunlu) 3 5 2 4 5
ELT245 Güç Elektroniği (Zorunlu) 3 4 3 2 2
ELT247 Asenkron ve Senkron Makineler (Zorunlu) 4 3 4 4 3 4
ELT251 Mikrodenetleyiciler (Zorunlu) 4 5 4 5 2
ELT263 Endüstriye Dayalı Eğitim (Zorunlu) 3 3 4 3 4 4 3 3 3
ELT277 Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı (Zorunlu) 3 3 5 5
ELS204 Elektronik Devre Tasarımı (Seçmeli) 4 3 4 3 3 4
ELS212 EM Dalgaların Biyolojik Etkileri (Seçmeli) 4 4 4 4
ELS214 İşlemsel Yükselteçler (Seçmeli) 3 4 3 2 2
ELS222 Sayısal Tasarım (Seçmeli) 4 3 4 3 4 2
ELS224 Programlanabilir Denetleyiciler (Seçmeli) 4 2 4 3 4
ELS226 Bilgisayar Destekli Proje II (Seçmeli) 3 4 2 3 4
ELS228 EM Dalgaların Biyolojik Etkileri (Seçmeli) 5 4 2 2 4
ELS230 Özel Tasarımlı Motorlar (Seçmeli) 4 3 3 2 2
ELS232 Mesleki İngilizce (Seçmeli) 2 2 5
ELS234 Telekomünikasyon Teknolojileri (Seçmeli) 3 4 3 3 2 4
ELS236 Kontrol Sistemleri (Seçmeli) 3 2 3 2 4
ELS238 Yükselteçler ve Osilatörler (Seçmeli) 4 3 3 2 2
ELS240 Bitirme Projesi (Seçmeli) 2 1 2 4 2 3 3 4 3
ELS242 Yenilenebilir Enerji Sistemleri (Seçmeli) 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4
ELS244 Bilgisayar Programlamaya Giriş (Seçmeli) 2 4 2 2
ELS248 Bitirme Projesi (Seçmeli) 2 1 2 4 2 3 3 4 4
ELS250 Yükselteçler ve Osilatörler (Seçmeli) 4 3 2 2 2
ELS252 Yenilenebilir Enerji Sistemleri (Seçmeli) 4 4 3 3 4 3 3
ELS254 Bilgisayar Programlamaya Giriş (Seçmeli) 2 4 2 2
ELT238 İşyeri Eğitimi (Zorunlu) 5 5 5 5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Elektrik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olur.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Elektrik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olur.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili gerekli olan bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Tesisat, Elektrik iletimi ve dağıtımı, Kontrol Sistemleri, Elektrik Motorları, Güç Elektroniği, Sensörler, Transdüserler, PLC, Mikroişlemciler, Sayısal Elektronik ve Analog Elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygular.
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Elektrikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takım çalışmasında sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisine sahip olur.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Elektrik arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.