Elektrik

Ön Lisans Programı - Adana Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
4 4 3 3 3 4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
4 4 3 4 4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
4 4 3 4 3 3 3 3 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
4 3 4 2 4 2 4 2 4 4 2
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
2 4 2 2 4 2 2
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
2 4 2 4 3 4 2 4 3 3
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
4 2 4 2 4 2 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 3 3 3 4 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
4 3 3 4 3 4 3 4 3 4
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4 3 3 4 4 3 4 3 3 3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
4 3 3 4 3 4 4


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Elektrik ile ilgili kavramları bilir, elektronik devre elemanlarını tanır, elektronik devre elemanlarını ilgili devrede kullanır ve elektriksel ölçmeleri yapar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olur.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır ve girişimci ruha sahip olur.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Elektrik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterme ve bağımsız davranma risk alma becerisine sahip olur.
PÖÇ09 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanı ile ilgili gerekli olan bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Tesisat, Elektrik iletimi ve dağıtımı, Kontrol Sistemleri, Elektrik Motorları, Güç Elektroniği, Sensörler, Transdüserler, PLC, Mikroişlemciler, Sayısal Elektronik ve Analog Elektronik hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgileri uygular.
PÖÇ11 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Elektrikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takım çalışmasında sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisine sahip olur.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
PÖÇ16 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Elektrik arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.