İnşaat Mühendisliği

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
DİM801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DİM802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DİMS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DİMS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DİMT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DİMT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
İM0013 İleri Hidrodinamik 1 3-0 6 3 Zorunlu
İM0015 Hidrolojide İstatistik Metodlar 3-0 6 3 Zorunlu
İM0017 Çoklu Baraj Hazne Tasarımı ve Uygulamaları 3-0 6 3 Zorunlu
İM0022 İleri Hidrodinamik 2 3-0 6 3 Zorunlu
İM0023 Geoteknik Mühendisliğinde Geosentetik Uygulamalar 3-0 6 3 Zorunlu
İM0024 Hidrolojik Analiz ve Tasarım Uygulamarı 3-0 6 3 Zorunlu
İM0026 Katı Madde Taşınımı 3-0 6 3 Zorunlu
İM0032 Zemin Dinamiği 3-0 6 3 Zorunlu
İM0033 Plaklar ve Kabukların Sayısal Uygulamaları 4-0 6 4 Zorunlu
İM011 Derin Kazılar ve İksa Yöntemleri 3-0 6 3 Zorunlu
İM020 Temellerin Analiz ve Tasarımı II 3-0 6 3 Zorunlu
İM520 İleri Zemin Mekaniği II 3-0 6 3 Seçmeli
İM527 Advanced Reinforced Concrete 4-0 6 4 Seçmeli
İM536 Limit Analysis 4-0 6 4 Seçmeli
İM573 İnşaat Sektöründe Risk Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
İM574 İnşaat Projelerinde Kalite Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
İM584 İleri Köprü Hidroliği 3-0 6 3 Seçmeli
İM585 Boru Hatları Tasarımı 3-0 6 3 Seçmeli
İM587 Zemin Davranışı ve Kritik Durum Zemin Mekaniği 3-0 6 3 Seçmeli
İM589 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş 3-0 6 3 Seçmeli
İM590 Sonlu Elemanlar Metodu Uygulamaları 4-0 6 4 Seçmeli
İM594 Baraj Hidroliği 3-0 6 3 Seçmeli