İş Sağlığı ve Güvenliği (Disiplinlerarası)

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
DIG0029 Mesleki ve İşle ilgili Hastalıklar 3-0 6 3 Zorunlu
DIG0030 İşyeri Psikolojik Risk Etkenleri ve Korunma 3-0 6 3 Zorunlu
DİG801 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DİG802 Uzmanlık Alan Dersi 5-0 6 0 Zorunlu
DİGS801 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DİGS802 Seminer 0-0 6 0 Zorunlu
DİGT801 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DİGT802 Tez Çalışması 0-0 24 0 Zorunlu
DIG001 Dünya ve Türkiye de İş Güvenliği Mevzuatı 3-0 6 3 Seçmeli
DIG002 Güvenlik Kültürü, İş Kazaları ve Kriz Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
DIG003 Biyolojik-Mikrobiyolojik Analizler, Risk Etmenleri ve İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
DIG004 Biyolojik-Mikrobiyolojik Analizler, Risk Etmenleri ve İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
DIG005 Kişisel Koruyucu Donanımlar-I 3-1 6 4 Seçmeli
DIG006 Kişisel Koruyucu Donanımlar-II 3-0 6 3 Seçmeli
DIG007 Kantitatif Risk Analizi-I 3-0 6 3 Seçmeli
DIG008 Kantitatif Risk Analizi-II 3-0 6 3 Seçmeli
DIG009 Yangın ve Yangın Önleme Teknolojileri 3-0 6 3 Seçmeli
DIG010 Kapalı Alan Çalışmaları ve Güvenlik 3-0 6 3 Seçmeli
DIG011 İş Güvenliğinde Fiziksel Risk Uygulamaları-I 3-0 6 3 Seçmeli
DIG012 İş Güvenliğinde Fiziksel Risk Uygulamaları-II 3-0 6 3 Seçmeli
DIG013 Enerji Santrallerinde Risk Analizi ve Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
DIG014 Elektrik İletim Tesislerinde Risk Analizi ve Yönetim 3-0 6 3 Seçmeli
DIG016 Örnek Çözümlerle İş Güvenliği Ortam Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi 3-0 6 3 Seçmeli
DIG017 Tarım Sektöründe İş Güvenliği Uygulamaları 3-0 6 3 Seçmeli
DIG018 Tarımda Açık ve Kapalı Alanlarda Çalışma Prensipleri 3-0 6 3 Seçmeli
DIG019 Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
DIG020 Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi 3-0 6 3 Seçmeli
DIG021 İşletmeler için İş Güvenliği ve Verimlilik Çalışmaları 3-0 6 3 Seçmeli
DIG022 İşletmeler için İş Güvenliği ve Verimlilik Çalışmaları 3-0 6 3 Seçmeli
DIG023 Acil Durum Planları 3-0 6 3 Seçmeli
DIG024 Ekranlı Araçlarla Çalışmada İş Güvenliği 3-0 6 3 Seçmeli
DIG025 Endüstriyel Hammadde Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-1 3-0 6 3 Seçmeli
DIG026 Endüstriyel Hammadde Hazırlama Tesislerinde İş Güvenliği-2 3-0 6 3 Seçmeli
DIG027 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri I 3-0 6 3 Seçmeli
DIG028 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri II 3-0 6 3 Seçmeli