Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
KMB501 Genel Bakteriyoloji 3-2 5 4 Zorunlu
KMB502 Tanısal Mikrobiyoloji 2-2 4 3 Zorunlu
KMB503 Genel Mikoloji 1-0 3 1 Zorunlu
KMB507 Moleküler Mikrobiyoloji 2-2 4 3 Zorunlu
KMB710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
KMB715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
KMB730 Yüksek lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
MİK501 Genel Mikrobiyoloji 4-0 6 4 Zorunlu
MİK502 Tıbbi Mikoloji 3-0 4 3 Zorunlu
MİK710 Uzmanlık Alan Dersi 0-0 5 0 Zorunlu
MİK715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
MİK730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
TİM501 Temel İmmünoloji 3-0 4 3 Zorunlu
TİM505 Pratik İmmünoloji 2-2 5 3 Zorunlu
TİM710 Uzmanlık Alan Dersi I 0-0 5 0 Zorunlu
TİM715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
TİM730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
VİR500 Tıbbi Viroloji 4-0 6 4 Zorunlu
VİR503 Virüs Enfeksiyonlarının Laboratuvar Tanısı 2-2 4 3 Zorunlu
VİR710 Uzmanlık Alan Dersi I 0-0 5 0 Zorunlu
VİR715 Seminer Dersi 0-0 3 0 Zorunlu
VİR730 Yüksek Lisans Tezi 0-0 25 0 Zorunlu
MIK504 Pratik Mikrobiyoloji II 4-0 0 4 Seçmeli
MİK503 Pratik Mikrobiyoloji 2-2 4 3 Seçmeli
MİK505 Özel Bakteriyoloji I 3-0 4 3 Seçmeli
MİK506 Özel Bakteriyoloji II 3-0 4 3 Seçmeli
MİK507 Enfeksiyonların Epidemiyolojisi 2-2 4 3 Seçmeli
MİK508 Genel Viroloji 3-0 5 3 Seçmeli
MİK509 Tıbbi Bakteriyoloji 3-2 5 4 Seçmeli
MİK511 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 2-2 4 3 Seçmeli
MİK512 Genel Amaçlı Laboratuvarlarda Kullanılan Ekipmanlar 3-2 6 4 Seçmeli
TİM503 Antijenler 2-2 4 3 Seçmeli
TİM504 Antikorlar 2-2 4 3 Seçmeli
TİM507 Antijen-Antikorreaksiyonları 2-2 4 3 Seçmeli
VİR502 Hücre Kültürü 2-2 4 3 Seçmeli
VİR505 Virüs Genetiği 2-2 4 3 Seçmeli
VİR506 Virüs Enfeksiyonlarından Korunma 1-0 3 1 Seçmeli