Translasyonel Tıp (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2022-2023 Yılı Ders Planı

. Yarıyıl

Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi Z/S
Trans507 Biyobelirteçler ve Kişiye Özel Tıp (Z) 1-4 5 3 Zorunlu
Trans508 Translasyonel Tıpta Biyoistatistiksel Yöntemler (Z) 3-0 5 3 Zorunlu
Trans528 Derleme Yazma (Z) 2-0 5 2 Zorunlu
Trans529 Translasyonel Tıp ve Endüstri (Z) 3-0 5 3 Zorunlu
Trans710 Uzmanlık Alan Dersi (Z) 0-0 5 0 Zorunlu
Trans715 Seminer (Z) 0-0 3 0 Zorunlu
Trans730 Yüksek Lisans Tezi (Z) 0-0 25 0 Zorunlu
Trans501 Sağlık Bilimleri Alanında Multi-Omik Analizde Veri Tabanları Kullanımı 3-0 5 3 Seçmeli
Trans502 Etkili Sunum Teknikleri 2-2 4 3 Seçmeli
Trans503 Eleştirel Makale Okuma 2-0 4 2 Seçmeli
Trans504 Hücre İçi Sinyal İletim Yolakları 3-0 5 3 Seçmeli
Trans505 Moleküler Biyoloji Laboratuvar Teknikleri I 1-4 5 3 Seçmeli
Trans506 Moleküler Biyoloji Laboratuvar Teknikleri II 1-4 5 3 Seçmeli
Trans509 İleri Biyokimya ve Makromoleküller 3-0 5 3 Seçmeli
Trans510 Kök Hücre ve Rejenerasyon 3-0 5 3 Seçmeli
Trans511 Nörobiyolojiye Giriş 3-0 5 3 Seçmeli
Trans512 Kanser Genetiği 3-0 5 3 Seçmeli
Trans513 Translasyonel Tıpta Nükleer Tıp 3-0 5 3 Seçmeli
Trans514 Radyogenomik 3-0 5 3 Seçmeli
Trans515 Dizileme Teknolojileri ve Onkoloji Alanındaki Uygulamaları 3-0 5 3 Seçmeli
Trans516 Omik Teknolojileri 3-0 5 3 Seçmeli
Trans517 Küçük Laboratuvar Projesi 3-2 6 4 Seçmeli
Trans518 Klinik Laboratuvar Uygulamaları 0-4 4 2 Seçmeli
Trans519 Olgularla Translasyonel Tıp Uygulamaları 3-0 5 3 Seçmeli
Trans520 Translasyonel Tıp için Biyomekatroniğe Giriş 3-0 5 3 Seçmeli
Trans521 Biyomedikal Elektroniğine Giriş 3-0 5 3 Seçmeli
Trans522 Medikal Cihaz ve Sistemler 3-0 5 3 Seçmeli
Trans523 Medikal Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi 3-0 5 3 Seçmeli
Trans524 Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve Patent 2-0 4 2 Seçmeli
Trans525 Multidisipliner Araştırmalar ve Bilimsel Etik 2-0 4 2 Seçmeli
Trans526 Klinik Araştırma Dizaynı ve Etik Kurul Dosyası Hazırlama 2-0 4 2 Seçmeli
Trans527 Araştırma Projesi Yazma 3-0 5 3 Seçmeli
Trans530 Biyo-Mikroakışkanlar Mekaniğine Giriş 3-0 6 3 Seçmeli