Pazarlama

Ön Lisans Programı - Ceyhan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Pazarlama programı ile işletmelerin ihtiyaç duydukları kalifiye eleman ihtiyacı sağlanmaktadır. Programda verilmekte olan eğitim tamamen sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya yönelik olup, dersler alan olarak pazarlama, satış yönetimi ve teknikleri, tüketici davranışları, iktisat, işletme, lojistik, hizmet pazarlaması, reklamcılık ve bilgisayar konularını kapsamaktadır. Derslerin işlenmesi öğretim görevlileri ile interaktif katılımın sağlandığı, konularla ilgili gerçek örneklerin tartışıldığı, ayrıca konuları ödev ve projelerle desteklendiği ortamlarda gerçekleşmektedir. Bunun yanında her öğrencinin pazarlama ve satış ile ilgili kurum ve kuruluşlarda yapmak zorunda oldukları yıl sonu stajı alan konularının gerçek iş dünyasında uygulanmasını sağlamaya yönelik olmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İş hayatında işletmelerde pazarlama ve satış biriminin sevk ve idaresinde, yöneticilere yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir yüksek öğretim programıdır. Programda verilecek eğitim tamamen sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya yönelik olup, dersler alan olarak pazarlama, satış yönetimi ve teknikleri, tüketici davranışları, iktisat, işletme, lojistik, hizmet pazarlaması, reklamcılık ve bilgisayar konularını kapsamaktadır. Bunun yanında her öğrencinin pazarlama ve satış ile ilgili kurum ve kuruluşlarda yapmak zorunda oldukları yıl sonu stajı alan konularının gerçek iş dünyasında uygulanmasını sağlamaya yönelik olmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör.Dr. ARZU SANDALLIOĞLU

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. ARZU SANDALLIOĞLU

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. SADIK EREN

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. SELİM SOYÇELİK

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. SELİM SOYÇELİK

Amaç

Pazarlama programının amacı, ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazarlanması, satışı ve satın alınması, nakliye ve depolanması gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektir. Pazarlama Programı, özel ve kamu işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, kendi adına iş yeri açıp işletebilecek, iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Pazarlama programında satış yönetimi meslek elemanı olarak mezun olan bireylerin, profesyonel anlamda potansiyel alıcıları bulma, onlara bilgi verme, satın almada yardımcı olma, onları ikna etme, onların sorunlarına yardımcı olma, alıcılarla satış sonrası iletişim sağlayacak faaliyetleri yürütme ve yönetimin her kademesinde görev alabilecek nitelikli eleman olmaları nedeniyle kamu ve özel işletmelerde (sermaye piyasası kuruluşları, hipermarketler, ilaç firmaları, pazarlama firmaları vb.) iş imkanı bulabildikleri gibi kendi adına işyeri açıp çalışabilme imkanı sağlamayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Pazarlama programı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Programa TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. TYT puanı ile tercih yapan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Mezunlar Pazarlama alanında önlisans diploması kazanmaktadır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak bu programdan mezun olur. Mezun olmak için öğrencilerin, programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencilerin 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekir. Mezun olan öğrenciye Pazarlama alanında ön lisans diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Önlisans mezunlarının lisans programlarına kabulleri ve intibak programları, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, ilgili birimlerin yönetim kurullarınca yapılır. Pazarlama ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavına girerek fakültelerin, Elektronik Ticaret, E-ticaret, Pazarlama, Pazarlama ve Satış, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Reklamcılık Yönetimi, Satış ve Reklamcılık yönetimi, Satış Yönetimi, Tarımsal Pazarlama, Tarım İşletmeciliği ve Pazarlama, Marka İletişimleri bölümlerine geçebilmektedirler.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde yapacağı pratik ve uygulamalı eğitimdir. Stajlar Yüksekokul Müdürlüğü’ nce ilan edilen tarihlerde yapılacak olup staj süresi, programın niteliğine göre 30 iş gününden az olamaz. Stajın, birinci sınıfın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Kamu kurumları ve özel sektörde öğrenciler stajlarını yapabilirler.

Uygulamalı Ders

Pazarlama programında Reklamcılık, Satış Teknikleri gibi uygulaması olan dersler bulunmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Staj dışında iş temelli öğrenme aktivitesi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal / Küçük / Ortak Program olanakları yoktur.

İstihdam Olanakları

Pazarlama programında satış yönetimi meslek elemanı olarak mezun olan bireyler, profesyonel anlamda potansiyel alıcıları bulma, onlara bilgi verme, satın almada yardımcı olma, onları ikna etme, onların sorunlarına yardımcı olma, alıcılarla satış sonrası iletişim sağlayacak faaliyetleri yürütme ve yönetimin her kademesinde görev alabilecek nitelikli eleman olmaları nedeniyle kamu ve özel işletmelerde (sermaye piyasası kuruluşları, hiper marketler, ilaç firmaları, pazarlama firmaları vb.) iş imkanı bulabildikleri gibi kendi adına işyeri açıp çalışabilmektedirler.