Pazarlama

Ön Lisans Programı - Ceyhan Meslek Yüksekokulu

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13
PZR159 Yönetim ve Organizasyon (Seçmeli) 5 5 4 4
PZR163 Ofis Programları-I (Seçmeli) 3 4
PZR151 Matematik (Zorunlu) 4
PZR153 Pazarlama İlkeleri (Zorunlu) 5 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4
PZR157 İşletme Yönetimi-I (Zorunlu) 4 4 5 5 4 4
PZR167 Ekonomi (Zorunlu) 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 2 5
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 3
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 3
PZR158 Ticaret Hukuku Bilgisi (Seçmeli) 5 5 4 4 5 5
PZR160 Ofis Programları II (Seçmeli) 1 1 3 4
PZR162 Girişimcilik (Seçmeli) 3 3 1 2 2 2 1 1 1
PZR152 İşletme Yönetimi II (Zorunlu) 4 5 4 5 5 5
PZR154 İstatistik (Zorunlu) 2 2 2 2 1 1 2
PZR164 Satış Yönetimi (Zorunlu) 5 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 2
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 2 5
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 3
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 3
PZR265 Pazarlama Mevzuatı (Seçmeli) 4 5 3 4 5
PZR269 İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli) 4 5 4 3 4 2 4 4 3 2 3 3
PZR251 Reklamcılık (Zorunlu) 5 3 4 3 4 3 4 3 4 5 2 4
PZR253 Perakende Yönetimi (Zorunlu) 5 5 5 5 5
PZR255 Pazarlama Araştırması (Zorunlu) 4 5 4 3 4 5
PZR257 Müşteri İlişkileri Yönetimi (Zorunlu) 4 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2
PZR259 Pazarlamada İletişim Teknikleri (Zorunlu) 4 4 2 3 3 3 2 1 1 1 3
PZR261 Dış Ticaret İşlemleri (Zorunlu) 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1
PZR263 Satış Teknikleri (Zorunlu) 5 3 4 3 4 3 4 3 4 5 2 4
PZR264 Turizm Pazarlaması (Seçmeli) 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1
PZR266 Kalite Güvencesi ve Standartları (Seçmeli) 4 3 4 3 5 4 3 5 4 3 5 3
PZR270 Ticari Belgeler (Seçmeli) 5 5 5
PZR250 Hizmet Pazarlaması (Zorunlu) 4 5 4 4 4 5
PZR252 Marka Yönetimi (Zorunlu) 4 4 2 3 3 3 2 1 1 1 1
PZR254 Uluslararası Pazarlama (Zorunlu) 5 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4
PZR256 Tedarik Zinciri Yönetimi (Zorunlu) 4 4 2 3 3 3 2 1 1 1
PZR258 Elektronik Pazarlama (Zorunlu) 5 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3
PZR260 Satış Gücü Yönetimi (Zorunlu) 3 4 5 3 4 3 4 3 5 4 3 4
PZR262 Tüketici Davranışları (Zorunlu) 5 4 3 5 3 4 3 4 3 5 4 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur.
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur.