İstatistik

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

İstatistik Bölümü Doktora programının amacı mesleki alanda yüksek akademik ve bilimsel kaliteye sahip İstatistikçiler yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe'dir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İstatistik Bölümü Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az yedi adet kredili ders; seminer dersi, uzmanlık alan dersleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve toplam 240 AKTS kredisinden az olamaz.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MAHMUDE REVAN ÖZKALE

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. SELMA TOKER KUTAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. SELMA TOKER KUTAY

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. NİMET ÖZBAY

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. GÜLESEN ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY

Amaç

Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Hedef

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Kayıt Kabul Koşulları

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Tez savunmasında başarılı olan ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlayan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, gerekli koşulları sağlamaları durumunda ulusal ve uluslararası doktora sonrası programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

İstatistik Bölümü Doktora programı mezunları kamu kuruluşlarında ve özel sektörde geniş bir çalışma alanına sahiptirler. Bunlara ilave olarak yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışma imkanına da sahiptirler.