İstatistik

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17
ISB0012 Makine Öğrenmesi için İstatistik (Seçmeli) 5 4 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 3 3
ISB008 Monte Carlo İstatistiksel Yöntemler (Seçmeli) 5 3 4 4 3 2 2 4 5
ISB009 Python ile Veri Analizi (Seçmeli) 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 3 3
ISB507 Lineer Modeller Kuramı I (Seçmeli) 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3
ISB510 Lineer Modeller Kuramı II (Seçmeli) 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3
ISB549 Parametrik Olmayan İstatistik (Seçmeli) 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5
ISB552 Genelleştirilmiş Lineer Modeller (Seçmeli) 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 5 3 2 2
ISB567 Tahmin Kuramı I (Seçmeli) 4 2 3 2 2 2 2 2 2
ISB570 Tahmin Kuramı II (Seçmeli) 4 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2
DISB801 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 5 4 4 3 5 3 5 3 4 2 5 2 2 4 3 3
DISB802 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 5 3 2 3 5 2 5 3 4 3 3 4 3 3
DISBS801 Seminer (Zorunlu) 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 4 3 3 3
DISBS802 Seminer (Zorunlu) 4 4 4 5 2 5 5 4 5 4 3 5 4 5 3 3
DISBT801 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 3 4 3 4 5 3 5 4 5 3 5 5 3 3
DISBT802 Tez Çalışması (Zorunlu) 4 4 4 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 3 3
ISB556 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz (Zorunlu) 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Analitik düşünme becerisine sahip olur.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İstatistik literatürünü takip edebilir.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel etik kurallara uygun davranır.