Arkeoloji (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Yüksek Lisans Programı, 2005 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Arkeoloji (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) Anabilim Dalı iki yıllık tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir. Anabilim Dalının verdiği derslerin eğitim dili Türkçedir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi (güz ve bahar yarıyılı toplamı) 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Programın öğretim üyeleri eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizin çeşitli yerlerinde kazı ve yüzey araştırmaları yapmakta, ulusal ve uluslararası projelerde yer almaktadır. Öğretim üyeleri Tatarlı Höyük (Adana) ve Anavarza (Adana) kazılarını yürütmekte, Kültepe-Kaniş (Kayseri), Küllüoba (Eskişehir), İkiztepe (Samsun), Çaltılar Höyük (Muğla), Ovaören (Nevşehir), Çakmaktepe (Şanlıurfa), Sayburç (Şanlıurfa), İnhisar-Gedikkaya Mağarası, Tepebağ Höyük (Adana) kazılarında ve Erken Prehistorya ve Kilikya Bazalt Alanları yüzey araştırmasında görev almaktadır. Ayrıca, 2002-2006 yılları arasında Adana ve Kayseri İlleri Yüzey Araştırması, 2007 yılında Bileç Höyük (Kayseri) kurtarma kazısı, 2016 yılında tamamlanan Kuriki Höyük (Batman) ve 2018 yılında tamamlanan Tilbaşar Höyük (Gaziantep) Baraj Kurtarma kazıları da programın öğretim üyeleri tarafından yürütülmüştür.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Programda ağırlıklı olarak Kilikya bölgesinin tüm dönemlerini ve çeşitli konularda çalışmalar yapabilecek araştırmacıların yetiştirilmesi hedeflendiği için bu konularda ilgili dersler de alınabilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. RUKİYE AKDOĞAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. ELİF GENÇ

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. CHRISTOPHER MEDWIN EDENS

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. KAZIM SERDAR GİRGİNER

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. KAZIM SERDAR GİRGİNER

Amaç

MÖ II. Binde Kizzuwatna, daha sonra Kilikya ve Çukurova isimleriyle anılagelmiş olan bölge, tarihinin her döneminde kesintisiz olarak yerleşim görmüştür. Bu nedenle bu program Türkiye’de master programını devam ettiren üniversitelerle aynı çizgide olmakla birlikte, Anadolu arkeolojisinin yanı sıra Çukurova ile kültür birliği içerisindeki Suriye - Filistin, Kuzey Mezopotamya, Kıbrıs ve Mısır‘ın arkeolojik karakterleri irdeleyen, bölge arkeolojisini ağırlıklı çalışacak araştırmacılar yetiştirilmektedir.

Hedef

Arkeoloji (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) Anabilim Dalının hedefi ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki açıdan donanımlı, kültür varlıklarını bilimsel metotlarla gün ışığına çıkarabilecek, eserleri bilimsel yöntemlerle koruma ve sergileme bilgisine sahip arkeologlar yetiştirmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Arkeoloji Bölümü lisans mezunu veya Tarih Bölümü mezunu koşulu aranmaktadır. Yabancı dil puanı en az 50 olmalıdır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programdan mezun olan öğrenci Yüksek Lisans derecesini kazanır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Programdan mezun olan öğrenci Yüksek Lisans derecesini kazanır. Anabilim dalımızın mezuniyet koşulları, Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde sunulan mezuniyet koşullarına göre uygulanmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki link adresi verilmektedir. https://sosyalbilimler.cukurova.edu.tr/storage/Belgeler/mevzuat/cu_17_11_2021.pdf

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Arkeoloji (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) Anabilim Dalı’nda henüz Doktora programı bulunmamaktadır.

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın öğrencileri Erasmus ve Mevlana Değişim Programından faydalanabilir.

İstihdam Olanakları

Arkeoloji (Protohistorya ve Önasya) Arkeolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları, Devlet ve Özel Müzeler ve Belediyelerde (KUDEB) arkeolog olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca turizm sektörünün diğer dallarında istihdam edilebilirler.