Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (II. Öğretim)

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği bölümü; Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri, Bilgisayar Donanımı, Kontrol ve Kumanda Sistemleri olmak üzere beş ana bilim dalından oluşan ve dört yıllık lisans eğitimi sonunda "Bilgisayar Mühendisi" ünvanıyla mezun veren bir programdır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için bölümümüzde mühendislik formasyonuna uygun olarak verilen teorik ve uygulamalı derslerin yanında yaz stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 2006 yılından bu yana öğrenci alan Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği bölümü dünyaca ünlü bilgisayar ve yazılım firmaları da dahil olmak üzere çok önemli kurumlarda çalışan mezunlara sahiptir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. RAMAZAN ÇOBAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. UMUT ORHAN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA ORAL

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. FATİH ABUT

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi SERKAN KARTAL

Amaç

Bölümümüzün temel amacı: öğrencilere mühendislik, matematik ve bilgisayar bilimleri alanında gerekli bilgi ve becerileri kazanmaya yönelik eğitim vererek; yazılım, donanım ve bilgi sistemleri alanlarında yeterliliğe ve niteliğe sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

Hedef

Öğrencilerimizin aşağıdaki niteliklere sahip olarak mezun olmaları hedeflenir: 1. Matematik ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme 2. Mühendislik problemlerini tanımlama ve problemlere bilgisayar üzerinde çözüm üretebilme 3. Modern mühendislik araçlarını mühendislik uygulamaları için uygun şekilde kullanabilme 4. Yazılım sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda bilgi ve beceriye sahip olma 5. Güncel teknolojik konularda bilgi sahibi olma 6. Disiplinler arası çalışabilme.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ögrenciler Ölçme Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan verilen yerlestirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programi basari ile tamamlayan ögrencilere Bilgisayar Mühendisligi lisans diplomasi verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Dört yıllık öğrenimini tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilmektedir. Öğrencilerin programı başarı ile tamamlayabilmesi için en az 240 AKTS kredisi ders alması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda kapsamında iki adet staj zorunludur.

Uygulamalı Ders

Laboratuvarlarda verilmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Öğrenciler çeşitli arge projelerine dahil edilerek sanayi ile işbirliği amaçlanmantadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız çeşitli alan ve bölümlerde istihdam edilebilmektedir.