Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (II. Öğretim)

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12
CEN107 Mathematics 1 (Zorunlu) 5 4 5 5 3 2 4 5
CEN111 Algorithms and Programming I (Zorunlu) 4 5 3 2 2 3 3 4 4 1
CEN113 Algorithms and Programming Lab. I (Zorunlu) 4 5 3 2 2 3 3 4 4 1
CEN115 Academic Oral Presentation (Zorunlu) 3 4 3 4 3 3
CEN117 Introduction to Computer Engineering (Zorunlu) 5 4 2 4 4 3 4 3 3
CEN125 Linear Algebra (Zorunlu) 5 4 4 3 4 4 5 3 3
CEN127 General Physics 1 (Zorunlu) 4 5 3 3 4 4 2 3 3 4
CEN106 Mathematics 2 (Zorunlu) 5 4 3 5 5 5 3 4
CEN114 Technical Writing (Zorunlu) 2 2 2 5 2 2
CEN116 Algorithms and Programming II (Zorunlu) 4 5 3 2 2 3 3 4 4 1
CEN118 Algorithms and Programming Lab. II (Zorunlu) 4 5 3 2 2 3 3 4 4 1
CEN124 Circuit Theory (Zorunlu) 5 5 5 3 3 1 3 1 1 2
CEN126 Circuit Lab (Zorunlu) 4 5 4 3 4 4 2 3 3 3
CEN130 Discrete Mathematics (Zorunlu) 5 3 2 3 3
CEN134 General Physics 2 (Zorunlu) 5 4 4 5 2 4 3 3 3 4
CEN201 Object Oriented Programming (Zorunlu) 4 4 5 3 4 2 1 3
CEN209 Differential Equations (Zorunlu) 5 4 4 4 3 2 4 5 5 5
CEN213 Data Structures (Zorunlu) 3 4 2 4 3 2
CEN215 Data Structures Lab. (Zorunlu) 3 4 2 4 3 2
CEN223 Internet Communication (Zorunlu) 4 4 3 3 3 5 4 4 3 3 2
CEN225 Internet Communication Lab. (Zorunlu) 3 3 4 4 5 5 3 3 3 2 3
CEN263 Digital Design (Zorunlu) 5 4 5 3 3 2 5 4 3 4
CEN265 Digital Design Lab (Zorunlu) 3 5 4 5 5 4 2 2 3 1
UTD201 Türk Dili I (Zorunlu) 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2
CEN202 Programming Languages (Zorunlu) 3 3 4 5 4
CEN204 Numerical Analysis (Zorunlu) 4 5 3 4 2 2 4 2 3 2
CEN212 Microprocessors (Zorunlu) 4 4 5 4 5 3 4 2 3 1
CEN214 Microprocessors Lab. (Zorunlu) 3 4 4 4 5 3 2 2 5 1
CEN216 Object Oriented Programming Lab. (Zorunlu) 1 3 3 3 5 3 3 3 4 5 3
CEN218 Signals and Systems (Zorunlu) 5 5 4 3 4 2 1 4 1 3
CEN220 Probability and Statistics (Zorunlu) 4 5 3 2 3 2 3 5 3
UTD202 Türk Dili II (Zorunlu) 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2
CEN301 Data Management and File Structures (Zorunlu) 3 3 1 2 3 2
CEN343 Theory of Computation (Zorunlu) 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2
CEN345 Algorithms (Zorunlu) 5 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4
CEN347 Computer Organization (Zorunlu) 2 3 4 3 3 5 3 4 2
CEN349 Computer Organization Lab (Zorunlu) 4 3 2 2 4 1 3 3 2
CEN351 Linear Systems (Zorunlu) 5 2 5 1 3 4 1 3 2 5 1
UAI301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 2 3 3 2 2
CEN344 Computer Networks (Zorunlu) 3 4 5 5 2 2 3 3 3
CEN346 Computer Networks Lab (Zorunlu) 3 4 5 4 3 1 4 3 2 2
CEN348 Artificial Intelligence Systems (Zorunlu) 4 4 4 5 4 3 3 2 3 1
CEN350 Database Management Systems (Zorunlu) 3 5 3 4 3 4 3 3
CEN352 Software Engineering (Zorunlu) 5 5 5 2 3 4 3 3
CEN354 Operating Systems (Zorunlu) 5 4 5 3 2 2 2 1 1 1
UAI302 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 2 3 3 2 2
CEN403 Digital Image Processing (Seçmeli) 4 3 3 3 4 4 5 2 5 1
CEN405 Introduction to Robotics (Seçmeli) 5 4 3 1 5 3 2 4 2 5 1
CEN419 Introduction to Java Programming (Seçmeli) 3 5 3 2 3 2 4 3
CEN421 System Analysis and Design (Seçmeli) 2 5 5 3 2 5 4 2
CEN423 Matlab Programming (Seçmeli) 5 4 3 2 2 3 4 3 1 3 4
CEN425 History Of Computing (Seçmeli) 1 2 4 5 3 3 1
CEN427 Python Programming (Seçmeli) 3 4 3 3 4 2 3
CEN429 Introduction to Data Science (Seçmeli) 3 3 3 2 5 2 2 2 2
CEN437 Network Programming (Seçmeli) 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 5
CEN439 Network Routing and Switching (Seçmeli) 5 3 2 3 5 4 4 3 3 4 3
CEN441 Database Project Design and Management (Seçmeli) 3 5 3 2 4 4 3 4
CEN443 Graduation Thesis (Seçmeli) 3 3 3 4 4 5 5 3 4 2
CEN445 Introduction to Data Visualization (Seçmeli) 1 2 3 3 4 3 3 2 4 3
CEN453 Algorithm Analysis (Seçmeli) 3 3 4 4 5 3 3 2 4 3 3
CEN463 Parallel Programming (Seçmeli) 1 2 4 3 5 3 3 2 3 3 2
CEN469 Introduction to Linux (Seçmeli) 3 3 5 4 5 4 3 3 4 2
CEN471 Natural Language Processing (Seçmeli) 5 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2
CEN475 Computer Graphics (Seçmeli) 2 3 4 3 3 5 3 3
CEN477 Microcontrollers (Seçmeli) 4 3 4 4 3 1 3
CEN479 Introduction to Systems Programming (Seçmeli) 2 3 3 4 5 4 3 2 3 4 3
CEN481 Introduction to Data Mining (Seçmeli) 3 5 3 3 4 3 4 3 3
CEN483 Web Programming (Seçmeli) 2 3 5 4 3 4 3
CEN485 Computer and Information Ethics (Seçmeli) 3 2 5 5 5
CEN487 Internet Programming (Seçmeli) 2 2 3 4 4 4 4 3
CEN489 Modelling of Computer Networks (Seçmeli) 2 3 4 3 5 2 5 4 2
CEN435 Occupational Health and Safety I (Zorunlu) 5 4 5 3 4 3 2 5
CEN402 Artificial Neural Networks (Seçmeli) 3 3 4 3 4 2 2 3 4 4 3
CEN408 Compilers (Seçmeli) 3 4 2 3 5 4 3
CEN410 Computational Biology and Advanced Topics (Seçmeli) 5 3 2 1 2 4 5 3 2 1
CEN412 Wireless Networks and Security (Seçmeli) 5 4 5 3 4 2 1 2 2
CEN414 Java Programming (Seçmeli) 3 4 2 2 2 2 4 3
CEN418 Introduction to Optimal Control (Seçmeli) 5 3 5 4 2 4 4 1 5 2 1
CEN424 Network Architecture and Server Planning (Seçmeli) 3 3 3 4 4 3 5 5 3 2
CEN426 Introduction to Machine Learning (Seçmeli) 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 1
CEN428 Systems Programming (Seçmeli) 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2
CEN434 Computer Systems from The Programmer's Perspective (Seçmeli) 4 3 3 4 3 1 2 2
CEN440 E-Commerce (Seçmeli) 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4
CEN442 Signal Processing for Computer Engineers (Seçmeli) 5 5 2 3 4 2 5 1 4 4 1
CEN444 Developing Applications for Mobile Systems (Seçmeli) 2 3 3 4 4 3 4 4
CEN446 Human Computer Interaction (Seçmeli) 1 1 4 3 4 5 4
CEN448 Introduction to Logic Programming (Seçmeli) 3 2 3 2 3 5 4 4
CEN450 Principles of Embedded System Design (Seçmeli) 5 4 3 3 3 4 4 3 2 2 3
CEN452 Introduction to Cryptography (Seçmeli) 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3
CEN454 Information Systems Security (Seçmeli) 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5
CEN456 Introduction to Internet of Things (Seçmeli) 3 3 4 4 5 2 3 4 4
CEN458 Network Management and Administration (Seçmeli) 4 4 3 5 3 3 2 5 4 3
CEN460 Network Security (Seçmeli) 3 3 5 5 3 4 3 2 3 3
CEN462 Introduction to Computer Vision (Seçmeli) 3 4 4 4 4 3 2
CEN464 Cyber Security (Seçmeli) 3 3 4 3 5 5 3 2 3 3 4
CEN436 Occupational Health and Safety II (Zorunlu) 3 4 3 4 4 5 5 3
CEN466 Graduation Thesis (Zorunlu) 3 5 5 4 4 2 4 3 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak