Ebelik

Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Fakültesi


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu; Yüksek Sağlık Şurasının 23.05.1995 tarih ve 185/1 Sayılı Kararının 2. maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığı ve YÖK arasında 22.11.1996 tarihinde imzalanan protokole uygun olarak 1996 –1997 ders yılında açılmıştır. 1997-1998 Eğitim - Öğretim yılında Adana Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Lisans Programı olarak eğitime başlamıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. 2015 yılında yüksekokulumuz Sağlık Bilimleri Fakülte’sine dönüştürülmüştür. Fakültemizde; 2006 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Ebelik Ana Bilim Dalı´nda Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Lisans derecesine sahip ebe yetiştiren bir programdır. Program temel tıp bilimleri, ebelik mesleği ve genel kültür alanlarında zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak, eğitim planlarında öğrencilere kendi tercihlerine göre seçim yapma şansı sunan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. BURCU AVCIBAY VURGEÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELİKE ÖZTÜRK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELİKE ÖZTÜRK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. BURCU AVCIBAY VURGEÇ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Ayseren ÇEVİK

Amaç

Hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan; gebelik öncesi,gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne, yenidoğan, aile ve toplum sağlığını korumak, yükseltmek ve geliştirmek için gerekli ebelik hizmetlerini planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen; bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda aile planlaması hizmetlerini yürütebilen; multidisipliner sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen; ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen; tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Hedef

Ebelik eğitimi sırasında öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanmalarıdır: * Gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın ve ailesine bütüncül bakım vermek. * Anne sağlığının önemini kavramak. * İntrauterin dönemden başlayarak anne ve yenidoğanın fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını korumak, sürdürmek ve geliştirmek. * Annelerin ve ailelerinin kendi sağlık hizmetleri için sorumluluk almasını sağlamak. * Ebeliğin temel teori, kavram, ilke ve yöntemlerini benimsemek. * Sağlık uygulamalarını yaşamlarına entegre etmek. * Konsepsiyondan önce, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde riskli vakaları ve sağlık sapmaları erken dönemde tespit etmek. * Sağlık bakımını korumak ve geliştirmek için eğitim ve danışmanlık yapmak. * Anne ve çocuk sağlığını iyileştirmek için gerekli doğum kontrol danışmanlığı yapmak. * Gerekli durumlarda sevk zincirini kullanmak. * Ebelik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde mesleki rol ve sorumluluk bilinci ve iletişim becerileri ile birlikte yönetim becerilerini kullanmak. * Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmasında diğer disiplinlerle işbirliği yapmak.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Yabancı Dil (YDS/YÖKDİL) ,Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Öğrenciler Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 20 iş günü staj eğitimi yapmaktadır.

Uygulamalı Ders

Öğrenciler dersin içeriğine göre Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezleri´nde uygulama eğitimi yapmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Hasta başı uygulama, saha çalışmaları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrenciler, uluslaraarası (Erasmus, Mevlana vb.) ve ulusal (Farabi) değişim programlarından gerekli koşulları sağlayarak yararlanabilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Ebeler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve temel sağlık hizmetlerinde, üniversite hastaneleri ve özel sağlık merkezlerinde çalışmaktadırlar.