Ebelik

Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Fakültesi


Temel Bilgiler

Ebelik Programı, Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 1997-1998 eğitim - öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci alımına başlamıştır. Lisans düzeyinde ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir. 2015 yılında Adana Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakülte’sine dönüştürülmüştür. Bu tarihten itibaren, Ebelik Programı Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olarak lisans eğitimini sürdürmektedir. Programda lisans üstü eğitime geçiş imkanı bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Ebelik Ana Bilim Dalında bağlı Yüksek Lisans Programına 2006 yılında, Doktora Programına 2020 yılında öğrenci alımı başlamış ve devam etmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Lisans derecesine sahip ebe yetiştiren bir programdır. Program temel tıp bilimleri, ebelik mesleği ve genel kültür alanlarında zorunlu dersleri içermektedir. Zorunlu derslere ek olarak, eğitim planlarında öğrencilere kendi tercihlerine göre seçim yapma şansı sunan seçmeli dersler bulunmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. BURCU AVCIBAY VURGEÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELİKE ÖZTÜRK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELİKE ÖZTÜRK

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. BURCU AVCIBAY VURGEÇ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Ayseren ÇEVİK

Amaç

• Hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan, • Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne, yenidoğan, aile ve toplum sağlığını korumak, yükseltmek ve geliştirmek için gerekli ebelik hizmetlerini planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen, • Multidisipliner sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen, • Ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen, • Tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran profesyonel ebeler yetiştirmektir.

Hedef

Mezunların yakın gelecekte; • Mesleğini benimsemiş bir sağlık profesyoneli olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kamu/özel sağlık kurumlarında/işletmelerinde ebelik yapmaları, • Meslekleri ve anne çocuk sağlığını ilgilendiren konularda politika yapıcı birimlerde görev almaları ya da serbest ebe olarak çalışmaları; • Eğitici, araştırmacı, danışman veya yönetici pozisyonlarında çalışmaları, • Lisansüstü eğitim almaları ve/veya üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyer yapmaları hedeflenir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Yabancı Dil (YDS/YÖKDİL) ,Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Öğrenciler Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde 20 iş günü staj eğitimi yapmaktadır.

Uygulamalı Ders

Öğrenciler dersin içeriğine göre Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezleri´nde uygulama eğitimi yapmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Hasta başı uygulama, saha çalışmaları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrenciler, uluslaraarası (Erasmus, Mevlana vb.) ve ulusal (Farabi) değişim programlarından gerekli koşulları sağlayarak yararlanabilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Ebeler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve temel sağlık hizmetlerinde, üniversite hastaneleri ve özel sağlık merkezlerinde çalışmaktadırlar.