Turizm ve Otel İşletmeciliği

Ön Lisans Programı - Pozantı Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Turizm ve Otel işletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler Önlisans Diploması almaya hak kazanmaktadır. Mezunlar turizm sektörünün her alanında çalışma olanağı bulunurlar. Çalışma alanları daha çok özel sektör olmakla birlikte kamuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında da çalışabilirler.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Turizm bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomilere katkılar sağlaması, istihdam yaratması, doğal ve kültürel mirasın korunmasında gösterdiği önem açısından önemli bir sektördür. Turizmde esas olan hizmettir. Hizmetin en önemli unsurları olan beceri, verimlilik, profesyonellik ve nezaket kuralları önemlidir ve bu özelliklerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sonucudur. Turizm ve konaklama sektöründe hizmet ve üretim süreçlerinde görev alabilecek otomasyon programlarına hakim, bilgi, beceri ve donanıma sahip lider ve ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir programdır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi DİLEK SAY

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. BURCU ÖZBEK

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. RESUL TELLİ

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi DİLEK SAY

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi DİLEK SAY

Amaç

Turizm ve konaklama sektöründe hizmet ve üretim süreçlerinde görev alabilecek otomasyon programlarına hakim, bilgi, beceri ve donanıma sahip lider ve ara eleman yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık bir programdır. Mezunlar; konaklama işletmelerinin yanında; Seyahat Acenteleri, Yiyecek-İçecek İşletmeleri, Termal Turizm Merkezleri, Tur Operatörlüğü İşletmeleri, Hava Yolları ve Denizcilik İşletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde çalışabileceklerdir.

Hedef

Genel turizm ve iletişim bilgisine sahip, meslek mevzuatı ve meslek etiğini bilen, turistik kaynakların ve çevrenin korunmasına duyarlı, bilgisayarda ofis ve otel otomasyon programlarını kullanabilen, oteldeki tüm departmanların işleyişini bilen turizm sektöründe çalışabilecek nitelikli ara insan gücünün yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Kayıt Kabul Koşulları

Adayların programa kayıtları Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen esaslar ile Üniversitenin belirlediği koşullar çerçevesinde yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı unvanı alır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir. 

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavına (DGS) girerek üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerine girebilmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği programından mezun olan öğrencilerimizin DGS'ye girerek yerleşebilecekleri bölümler şunlardır: İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme - Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik

Staj

Öğrenciler birinci sınıfın sonunda turizm sektöründe 30 iş günü staj yapmaktadırlar.

Uygulamalı Ders

Teorik derslerde edilinen bilginin uygulamaya yönelik olarak beceriye dönüştürülmesi ve pratik kazanılması için yapılan derslerdir.

İş Yeri Eğitimi

Teorik olarak öğretilen derslerin çeşitli uygulamalarla desteklenmesi yanında bunların pekiştirilmesi için yaz stajının ve sektör ziyaretlerinin yapılması ile öğrenme sağlanmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus, Farabi, Mevlana programlarına katılabilinmektedir.

İstihdam Olanakları

Turizm endüstrisinde mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili özel sektör ve kamu sektöründe istihdam edilirler.