Tekstil Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu

Programın Öğrenme Çıktıları ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesi İlişkisi

TYYÇ Tanım PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19
Bilgi - Kuramsal, Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
4 3 4 4
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
3 3 3 3 3 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3 3 3 4 3 3 4 3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
3
Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
5
Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
4 4 4 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
5 3 3 4 4
Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3 3 3 4 3 3 4 3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
3
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
3 3 5
Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
3
Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
3 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibi olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibi olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenci, üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenci, tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibi olur.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenci, terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenci, bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenci, kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, işletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, kimyanın temel kavramlarını öğrenir.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, mesleği ile ilgili cebirsel hesaplamaları öğrenir.