Tekstil Teknolojisi

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15 PÖÇ16 PÖÇ17 PÖÇ18 PÖÇ19
IGS111 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı (Seçmeli) 3 3
FZK103 Fizik (Zorunlu) 3 2 2 3
KMY101 Kimya (Zorunlu) 3 5 3 5 4
MAT107 Matematik-I (Zorunlu) 5 1 5
TTB117 Tekstil Lifleri (Zorunlu) 4 1 1
TTB119 Dokuma ve Örme Teknolojisi (Zorunlu) 5 1
TTB121 İplik Teknolojisi (Zorunlu) 5 4 3 3 4 3
UAI101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Zorunlu) 3 1
UIN101 İngilizce I (Zorunlu) 5
UTD101 Türk Dili I (Zorunlu) 2 2 2
BIT102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Seçmeli) 4 3 5
MAT108 Matematik-II (Zorunlu) 3 5
TTB118 Tekstil Kimyası (Zorunlu) 4 5 5 4 4 3 4 5
TTB120 Konfeksiyon Teknolojisi (Zorunlu) 5
TTB122 Terbiye Teknolojisi (Zorunlu) 5 5 4 5 5 4 5
UAI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Zorunlu) 3 1
UIN102 İngilizce II (Zorunlu) 5
UTD102 Türk Dili II (Zorunlu) 2 2 2
TTB237 Mesleki Yabancı Dil (Seçmeli) 5
TTB227 Tekstil Bitim İşlemleri (Zorunlu) 4 5 4 3 3
TTB229 Tekstilde Fiziksel ve Kimyasal Kalite Kontrol (Zorunlu) 5 4 5 5 5 4 4 5 4
TTB231 Boyama Teknolojisi (Zorunlu) 4 5 3 4 5 5 5 4 3
TTB233 Baskı Teknolojisi ve Makinaları (Zorunlu) 2 2 4 4 1
TTB235 Terbiye Makineleri (Zorunlu) 3 4 4 3 3
TTB239 Desen ve Şablon Hazırlama (Zorunlu) 1 2 3
AYT204 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Seçmeli) 5
GRS230 Girişimcilik (Seçmeli) 5 4
MEM206 Meslek Matematiği (Seçmeli) 5 5
TTB240 İşletmede Mesleki Eğitim (Seçmeli) 4 4 4 3 3 4 4 3 4
TTB242 Proje Teknikleri (Seçmeli) 4 5 4
TTB246 Ekoloji ve Tekstil (Seçmeli) 4 5 4 5 4 4 3
STJ212 Staj Değerlendirme (Zorunlu) 4 4 4 4 5 4 4 4 3


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, elyaf, iplik, dokuma, terbiye, örme ve konfeksiyon üretim süreci hakkında genel bilgi sahibi olur.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, ön terbiye, terbiye, bitim işlemleri ve makineleri konusunda bilgi sahibi olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, verimliliğin önemi ve gerekliliğini açıklar.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, kalite kontrol, proses kontrol ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, terbiye alanında üretim ve kalite kontrol için gerekli hesaplamaları yapabilecek düzeyde matematik bilgisi olduğunu gösterir.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenci, üretim ve kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeyde renk ve kimya bilgisine sahip olduğunu gösterir.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenci, tekstil laboratuvarı, deney cihazları, deneyin yapılışı hakkında bilgi sahibi olur.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, terbiye işlemlerinde kullanılan boyarmadde ve yardımcı maddeleri tanır.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, tekstil ürünlerinin üretim süreci, kullanımı ve sonrası ile ilişkili insan sağlığı ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenci, terbiye laboratuvarında kumaş veya iplik numunesini boyar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, kalite kontrol ve proses kontrol uygulamalarına katkıda bulunur.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Öğrenci, bir deneyi, kısa bir eğitim sürecinden sonra standarda uygun olarak gerçekleştirir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenci, kendisine verilen bir görevi teknik ve etik kurallara uygun olarak yerine getirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Öğrenci, bulunduğu işletmede malzeme stoklarını takip eder.
PÖÇ15 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, işletmede karşılaşacağı mesleki İngilizce terimlerini temel düzeyde anlar.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
PÖÇ18 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, kimyanın temel kavramlarını öğrenir.
PÖÇ19 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Öğrenci, mesleği ile ilgili cebirsel hesaplamaları öğrenir.