İstatistik

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde yeni yöntem ve stratejiler geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik alanında belirli bir konu hakkında detaylı araştırma yapabilir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik literatürüne katkı yapabilecek düzeyde istatistik teorisine hakimdir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
PÖÇ05 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İstatistik alanında proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
PÖÇ06 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirebilir.
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilimsel irdeleme yetisine sahip olur.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İstatistik alanında bilimsel yayın üretebilir.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Analitik düşünme becerisine sahip olur.
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki yenilik ve gelişmeleri hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde takip edebilir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği İstatistik literatürünü takip edebilir.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yabancı dil bilgisini, alanında yabancı dilde yayın ve sunum yapabilecek düzeyde geliştirebilir.
PÖÇ13 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PÖÇ14 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
PÖÇ15 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir.
PÖÇ16 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
PÖÇ17 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel etik kurallara uygun davranır.