Arkeoloji (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Arkeoloji alanında lisans eğitiminde edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili güncel bilgilere sahip olur.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Arkeoloji ile ilgili temel kavramları açıklar.
PÖÇ04 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Arkeoloji alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Arkeoloji alanında edindiği uygulamalı yöntem ve teknikleri kullanır.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında edindiği bilgileri etik kurallar çerçevesinde ele alır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Çukurova bölgesi kültürlerini tanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Çukurova ile çevre kültür bölgeleri arasındaki ilişkileri tanımlar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Çukurova bölgesinin kültürel gelişimini açıklar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Arkeoloji alanıyla ilgili verileri toplar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını tanımlar.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili edindiği bilgileri eleştirel düzeyde yorumlar.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma problemlerine uygun çözüm önerileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve tecrübelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarında uzman düzeyinde kullanır.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Arkeoloji alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma ve projeler yürütür.