Arkeoloji (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Program Öğrenme Çıktıları ile Dersler Arasındaki İlişkiler

Ders PÖÇ01 PÖÇ02 PÖÇ03 PÖÇ04 PÖÇ05 PÖÇ06 PÖÇ07 PÖÇ08 PÖÇ09 PÖÇ10 PÖÇ11 PÖÇ12 PÖÇ13 PÖÇ14 PÖÇ15
ARY703 M.Ö.II. Binyılda Anadolu (Seçmeli) 2 3 4 2 2 3 2 4 4 4 2 4 4
ARY704 Demir Çağlarında Anadolu (Seçmeli) 2 3 2 2 3 2 2 1 2 4 3 4 4
ARY705 Mezopotamya'nın Çevre Kültür Bölgeleri İle İlişkileri I (Seçmeli) 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3
ARY706 Mezopotamya'nın Çevre Kültür Bolgeleri İle İlişkileri II (Seçmeli) 5 5 4 5 5 4 4 3 4 3
ARY707 Prehistorik Yerlerin Oluşum Modelleri (Seçmeli) 2 3 5 4 5 2 3
ARY708 Yiyecek Üretiminin Başlanagıcı (Seçmeli) 3 1 4 5 5 2 3
ARY709 Anadolu Paleolitiğinin Tartışmalı Durumları (Seçmeli) 3 2 5 4 4 2 3
ARY710 Prehistorik Dönem Hammadde Kaynakları ve Davranış Biçimleri (Seçmeli) 3 2 2 2 2 5 4
ARY711 M.Ö. 1. Binyılda Anadolu Arkeolojisi (Seçmeli) 4 5 4 3 2 4 3 2 5 4 3 3 1
ARY712 M.S. 1.Binyılda Anadolu Arkeolojisi (Seçmeli) 4 5 4 3 3 4 3 2 5 5 4 3 1
ARY714 M.Ö. 2. Binde Anadolu'nun Siyasi Tarihi (Seçmeli) 4 5 3 4 3 3 2 3 3 3 3
ARY715 Batı ve Orta Anadolu Erken Tunç Çağı Kültürleri ve Kronoloji Problemleri (Seçmeli) 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 3 2
ARY716 Erken ve Orta Tunç Çağı Anadolu Ticaret Ağı ve Kültüler Bağlantıları (Seçmeli) 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1
ARY719 Seramik Gelenekleri Işığında MÖ II. Binde Anadolu ve Ege Dünyası (Seçmeli) 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3
ARY1700 Tez Çalışması (Zorunlu) 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4
ARY700 Uzmanlık Alan Dersi (Z) (Zorunlu) 5 5 4 3 4 3 3 3 5 3 4 2 2
ARY701 Genel Arkeoloji I(Z) (Zorunlu) 3 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 2
ARY702 Genel Arkeoloji II (Z) (Zorunlu) 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 5
ARY717 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği I (Zorunlu) 2 4 5 4 1 5 5
ARY718 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği II (Z) (Zorunlu) 2 3 2 4 4 2 4 4 4 2 1 2 4
ARYS700 Seminer (Z) (Zorunlu) 3 5 4 4 3 1 5 5 4 5


Program Öğrenme Çıktıları

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları
PÖÇ01 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Arkeoloji alanında lisans eğitiminde edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili güncel bilgilere sahip olur.
PÖÇ03 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Arkeoloji ile ilgili temel kavramları açıklar.
PÖÇ04 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Arkeoloji alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar.
PÖÇ05 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Arkeoloji alanında edindiği uygulamalı yöntem ve teknikleri kullanır.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında edindiği bilgileri etik kurallar çerçevesinde ele alır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Çukurova bölgesi kültürlerini tanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Çukurova ile çevre kültür bölgeleri arasındaki ilişkileri tanımlar.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Çukurova bölgesinin kültürel gelişimini açıklar.
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Arkeoloji alanıyla ilgili verileri toplar.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını tanımlar.
PÖÇ12 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanıyla ilgili edindiği bilgileri eleştirel düzeyde yorumlar.
PÖÇ13 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Araştırma problemlerine uygun çözüm önerileri geliştirir.
PÖÇ14 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve tecrübelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarında uzman düzeyinde kullanır.
PÖÇ15 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Arkeoloji alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma ve projeler yürütür.