BYESY4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BYESY4
Ad Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Arş.Gör.Dr. Hatice Asuman YILMAZ


Dersin Amacı

Bu ders bilimsel araştırma, çalışma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken etik kurallarını öğretir. Ayrıca, akademik çalışmalarda uyulması gereken etik davranışlar neler olduğu, etik dışı faaliyetlerin neler olduğu ve bu davranışların YÖK kapsamında cezai işlemlerin neler olduğunu içerir

Dersin İçeriği

Bu ders Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunun nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağını içerir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

DERS NOTLARI, YÖK ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

Notlar

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL ETİK Prof. Dr. Hülya DEMİR, Şubat 2017 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Etik kuralları öğrenme
ÖÇ02 Etik kuralların hangi koşullarda bozulduğunu bilme
ÖÇ03 Bilimsel araştırma raporların nasıl yazıldığını öğrenme
ÖÇ04 Literatür taraması ve araştırma hipotezini kurgular
ÖÇ05 Yayın etiği ve intihal kurallarına harfiyen uyar
ÖÇ06 Temel araştırma, uygulamalı araştırma, laboratuvar ve saha araştırmalarını uygular
ÖÇ07 Bilimsel araştırma yöntemlerini uygular


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri-1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Bilimsel Araştırma Yöntemleri-2 Araştırma ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Etik davranış ilkeleri Etik davranış ilkeleri ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 İntihal/bilgi hırsızlığı nedir İntihal/bilgi hırsızlığı ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Uydurma ve yanıltma nedir? Uydurma ve yanıltma ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Uygun olmayan yayın örneklerinin incelenmesi Uygun olmayan yayın ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Gösteri
7 Yayın etiği Yayın etiği ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kaynak taraması Kaynak taraması ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Veri Toplama Veri Toplama ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Veri analiz ve raporlama Veri analiz ve raporlama ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Makale Yazımı Makale Yazımı ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Akademik Makale Türleri Akademik Makale Türleri ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Dergi seçimi ve makalenin gönderme aşamaları Dergi seçimi ve makalenin gönderme aşamaları ile ilgili araştırma yapılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
15 Genel tekrar tüm konuların genel tekrarının yapılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS