SY554 Balık Parazitolojisinde Moleküler Teknikler

6 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY554
Ad Balık Parazitolojisinde Moleküler Teknikler
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARGUN AKİF ÖZAK


Dersin Amacı

Ekonomik değere sahip balık yetiştiriciliğinde en sık karşılaşılan parazitlerin konvansiyonel parazit teşhis yöntemlerine oranla daha hızlı bir şekilde tür tespiti yaparak bir an önce doğru tedavinin uygulanabilmesini sağlayacak moleküler tekniklerin öğretilmesi bu dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında balık parazitlerinin tür teşhisinde kullanılan moleküler teknikler anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Ed. Cunningham, C.O. 2002. Molecular Diagnosis of Salmonid Diseases. Kluwer Academic Publishers, Springer.

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Ekonomik değere sahip balıklarda görülen paraziter hastalıkları tanır.
ÖÇ02 Balık üzerinden parazit örneklerini toplar ve mikroskopta balık dokusundan izole eder.
ÖÇ03 Moleküler analiz için gerekli olan malzeme, cihaz ve kimyasalları tanır.
ÖÇ04 Polimeraz zincir reaksiyon tekniğini öğrenir ve kavrar.
ÖÇ05 Farklı grup parazitlerden DNA izolasyon protokollerini öğrenir.
ÖÇ06 Nükleik asit tespit ve etiketleme yöntemleri ile enzim kullanma yöntemini kavrar.
ÖÇ07 RFLP, AFLP, RAPD yöntemlerinin işleyişini öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Ekonomik değere sahip balıklarda görülen parazitler - I Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
2 Ekonomik değere sahip balıklarda görülen parazitler - II Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Balıklarda parazit muayenesi ve örnekleme Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
4 Miksroskopta Parazit izolasyonu ve fiksasyon Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
5 Tür tespitine yönelik moleküler analiz yöntemleri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Moleküler analiz için gerekli malzeme, cihaz ve kimyasallar Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Polimeraz zincir reaksiyonu Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınavlar Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Farklı Parazit türlerinden DNA izolasyon teknikleri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
10 RFLP tekniği Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
11 AFLP tekniği Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 RAPD tekniği Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
13 DNA microarrays Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Potansiyel problemler ve kontaminasyondan kaçınma Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Sonuç değerlendirme Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 6 12
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 6 6
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,68
AKTS 6 AKTS