SY548 Balıklarda Görülen Parazitik Kopepod Türleri ve Biyolojileri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY548
Ad Balıklarda Görülen Parazitik Kopepod Türleri ve Biyolojileri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARGUN AKİF ÖZAK


Dersin Amacı

Parazitik kopepodlar, balık yetiştiriciliğinde çok sık karşılaşılan ve oldukça fazla sayıda türe sahip küçük canlı gruplarıdır. Bu ders, tatlı su ve deniz balıklarının yetiştiriciliğinde karşılaşılan parazitik kopepod tür teşhislerinin doğru yapılabilmesini sağlamak amacıyla açılmıştır.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, parazitik kopepodların sistematikteki yeri, genel morfolojisi, biyolojisi, yaşam döngüsü ve balıklarda hastalıklara neden olan parazitik koepepodların morfolojik tanımlanmasına yönelik teşhis yöntemleri anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Boxshall, G. A. & Halsey, S. A. 2004. Copepod Diversity. The Ray Society, UK. ISBN: 0903874318

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Parazitik kopepodların biyoçeşitliliği ve genel morfolojileri hakkında bilgi edinir.
ÖÇ02 Parazitik kopepodların türlerini ayırt edebilecek yöntemleri öğrenir ve uygular.
ÖÇ03 parazitik kopepodların biyolojileri ve yaşam döngülerini öğrenir.
ÖÇ04 Balık yetiştiriciliğinde en sık karşılaşılan parazitik kopepod türlerini öğrenir.
ÖÇ05 Parazitik kopepodlara karşı uygulanan mücadele yöntemlerini öğrenir ve uygular.
ÖÇ06 Parazitik kopepadları balık üzerinden bulur, izole eder, inceler ve tanımlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Parazitik kopepodların sistematiği Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Parazitik kopepodların genel özellikleri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Parazitik kopepodların biyolojik özellikleri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Tatlı su balıklarında görülen parazitik kopepodlar ve morfolojileri- I. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Tatlı su balıklarında görülen parazitik kopepodlar ve morfolojileri- II. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Tatlı su balıklarında görülen parazitik kopepodların yaşam döngüleri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Parazitik kopepodların örneklenmesi Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Parazitik kopepodların preparat haline getirlimesi ve mikroskop incelemesi Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
10 Deniz balıklarında görülen parazitik kopepodlar ve morfolojileri- I. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Deniz balıklarında görülen parazitik kopepodlar ve morfolojileri- II. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Deniz balıklarında görülen Parazitik kopepodların yaşam döngüleri Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Parazitik kopepodların tür tespitinde kullanılan yöntemler I. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
14 Parazitik kopepodların tür tespitinde kullanılan yöntemler II. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
15 Parazitik kopepodların tür tespitinde kullanılan yöntemler III. bölüm Verilen kaynaklardan hazırlanılarak gelinecektir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS