SY545 Kirliliğin Balık Fizyolojisine Etkileri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY545
Ad Kirliliğin Balık Fizyolojisine Etkileri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYSEL ŞAHAN


Dersin Amacı

Balık sağlığı üzerine, sucul ortama karışan ağır metal, pestisitler, endüstriyel ve evsel atık benzeri çeşitli kirleticilerin etkilerini, farklı hastalık teşhis yöntemleri ile belirlemeyi amaçlar .

Dersin İçeriği

Sucul ortama karışan tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklar cinsinden kirleticilerin balık sağlığı üzerindeki etkileri tanımlanacaktır. Bu tanımlamalarda dolaşım sistemi, immün sistem ile birlikte hematolojik ve histopatolojik cevaplar da gözönünde bulundurulacaktır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

makaleler, su kalitesi, su kirliliği

Notlar

güncel web sayfaları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kirliliğin tanımı, çeşitleri ve çevreyle etkileşimlerini öğrenir.
ÖÇ02 Su kirliliğinde ağır metallerin balıklar üzerindeki etkilerini tanımlar
ÖÇ03 Pestisitlerin balıklar üzerindeki etkilerini anlar ve ayırt eder.
ÖÇ04 Kirlilik çeşitlerini öğrenir ve tanımlar.
ÖÇ05 Balıklarda birikime neden olan kirleticileri tanımlar.
ÖÇ06 Su kirliliği, balık ve insan sağlığı açısından etki ve önemini kavrar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kirliliğin tanımı, çeşitleri ve çevreyle etkileşimleri Bilimsel makale ve dergiler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Su kirliliği, kirliliğe neden olan endojen ve eksojen kaynaklar ile bunların tanımları literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Balıklarda solunum ,boşaltım ve dolaşım fizyolojileri ve tanımları bilimsel kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Ağır metallerin tanımları ve sınıflandırmaları internet kaynakları ve makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Ağır metallerin balıklar üzerindeki etkileri konuyla ilgili kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Pestisitlerin balıklar üzerindeki etkileri Güncel kaynaklar ve uzmanlarla görüşmeler Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap
7 Evsel ve endüstriyel atıkların balık sağlığına etkileri Bilim insanları ile görüşmeler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Genel konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 İnsan, çevre ve balık üzerine öğrenci sunumu kütüphane çalışması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Kirletici faktörlerin balıklarda yarattığı hematolojik etkiler önceki çalışmaların taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
11 Balıklarda kirliliğn histopatolojik etkileri kitap araştırma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 Kirleticilerin immunolojik faktörler üzerine etkileri makale araştırması Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
13 Balıklarda birikime neden olan kirleticiler ve insan sağlığı Kaynak okuma, kitap tarama, web sayfalarının araştırılması ve uzmanlarla görüşme makale tarama Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Genel tekrar ve tartışma Güncel dergi ve makalelerin taranması ve tartışılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
15 Güncel dergi ve makalelerin taranması ve tartışma Bilimsel dergilerin araştırılması Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS