SY543 Balık Farmakolojisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY543
Ad Balık Farmakolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARGUN AKİF ÖZAK


Dersin Amacı

Balık yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalıklarla mücadelede ilaç uygulama metodları hakkında teorik ve pratik bilgisi kazandırmak

Dersin İçeriği

Balık yetiştiriciliğinde karşılaşılan hastalıkların çeşitleri, ilaç çeşitleri, etkin dozun belirlenmesi ve doğru ilaç uygulama metodu seçimi.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Treves-Brown, K. M. Applied Fish Pharmacology. Springer Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-0761-9

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Balık hastalıklarıyla mücadele yöntemleri hakkında bilgi edinir.
ÖÇ02 Farmakoloji ile ilgili temel terimleri öğrenir.
ÖÇ03 Doğru ilaç, doğru ilaç dozu ve doğru tedavi seçimine karar verir.
ÖÇ04 İlaç uygulaması için gerekli hesapları yapar ve uygular.
ÖÇ05 Balıklara ilaç uyugulama yöntemlerini öğrenir ve uygular.
ÖÇ06 Balıklara ilaç uygulamayla ilgili yasal mevzuatı öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 5
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 5
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 farmokoloji bilimi ve alt bilim dalları önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Farmokolojide kullanılan terimler, ilaçların veriliş yolları önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 ilaçların vücuttaki dağılımı önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 ilaçların emilim yolları önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 ilaçların itrahı önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 balıklarda ilaç uygulama yöntemleri önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
7 doz kavramı ve hesabı önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 balık aşıları önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 balıklarda aşı uygulama yöntemleri önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
11 yeme ilaç karıştırma uygulaması önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
12 banyo tarzında ilaç uygulaması önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
13 balıklara enjeksiyon önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
14 larval balıklarda daldırma metodu önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma
15 Balıklara ilaç uygulama ile ilgili mevzuat önerilen kaynaklar ve verilen bilgilerden hazırlanılacaktır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS