SY535 Entegre Sistemlerin Yetiştiricilikte Kullanılması

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY535
Ad Entegre Sistemlerin Yetiştiricilikte Kullanılması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ORHAN TUFAN EROLDOĞAN


Dersin Amacı

Kapalı devre sistemler ile entegre sistemlerin yetiştiricilikte genel kullanımlarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

Dersin İçeriği

Resirküle ve entegre sistemlerin tanımı, temel kurallar ve uygulama alanları; Neden resirküle ve entegre sistemler; Her iki sistemdeki temel su kriterleri; Tatlı su ve deniz sistemleri; Resirküle sistemlerin dizayn, operasyon ve yönetimleri; Resirküle ve entegre sistemlerin ilişkilendirilmesi;

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

-Su Ürünleri Mühendisliği (https://www.perlego.com/book/1149051/aquaculture-engineering-pdf?utm_source=google&utm_medium=cpc&campaignid=17284833259&adgroupid=136410411746&gclid=Cj0KCQjwhY-aBhCUARIsALNIC063Dy9TviEFr97LABLgBntCYFJqrN0d97AhKlSoNW20wj1iWreFv-4aAunCEALw_wcB)

Notlar

-Aquaculture engineering (https://www.sciencedirect.com/journal/aquacultural-engineering)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kapalı devre sistemlerin yetiştiricilikte kullanımlarını ve temel çalışma prensiplerini öğrenir
ÖÇ02 Entegre sistemlerin yetiştiricilikte kullanımlarını ve temel çalışma prensiplerini öğrenir
ÖÇ03 Kapalı devre ve entegre sistemlerinin kurulumunu anlar
ÖÇ04 Kapalı devre sistemlerini projelendirir.
ÖÇ05 Farklı kapalı devre sistemlerini karşılaştırır.
ÖÇ06 Kapalı devre sistemlerin azot bütçesini hesaplamalarını yapabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır.
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Resirküle ve entegre sistemlerin tanımı, temel kurallar ve uygulama alanları-I Anlatım, Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Resirküle ve entegre sistemlerin tanımı, temel kurallar ve uygulama alanları-II Anlatım, Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
3 Resirküle ve entegre sistemlerin tanımı, temel kurallar ve uygulama alanları-III Anlatım, Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
4 Neden resirküle ve entegre sistemler Tartışma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
5 Her iki sistemdeki temel su kriterleri-I Anlatım, Sunum Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
6 Her iki sistemdeki temel su kriterleri-II Tartışma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
7 Tatlı su ve deniz sistemleri Anlatım, Sunum Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Tartışma - Soru cevap Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Sözlü Sınav
9 Resirküle sistemlerin dizayn, operasyon ve yönetimleri-I Tartışma - Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
10 Resirküle sistemlerin dizayn, operasyon ve yönetimleri-II Tartışma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
11 Atık su kontrolleri Tartışma - Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
12 Biyolojik fitre bakterilerinin biyolojisi ve üretimi Tartışma - Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
13 Resirküle ve entegre sistemlerin ilişkilendirilmesi Tartışma - Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
14 Çevre ile dost resirküle ve entegre modeller Tartışma - Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
15 Her iki sistemdeki genel enerji, su kalite bütçeleri Tartışma - Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma- Soru Cevap Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 3 6
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 149
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,96
AKTS 6 AKTS