SY534 Balık Besleme Stratejileri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY534
Ad Balık Besleme Stratejileri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ORHAN TUFAN EROLDOĞAN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri; balıklarda kullanılan yemlerin üretimi, endüstriyel üretim modelleri ve ekonomik üretim şekilleri anlamasını, yem ham maddelerini ve yem formulasyonlarını kendi başlarına yapabilmesini sağlar.

Dersin İçeriği

Yem tipleri, üretimi ve katkı maddeleri; Yem alım miktarının belirlenmesi; Yem tüketimi ve balık büyüme performansı; Yem tüketimi, üretim ve tüketim maliyeti; Çevresel etkiler ve besleme modellerinin tanımlanması.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Balıklarda Yem Almı (DOI:10.1002/9780470999516)

Notlar

-Fish Nutrition in Aquaculture -Fish Feed Intake, Feeding Behavior, and the Physiological Response of Apelin to Fasting and Refeeding (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2021.798903/full)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Balık yemlerini ve ham maddelerini öğrenir
ÖÇ02 Balık yemlerini ve balıkların beslenme alışkanlıklarını anlar
ÖÇ03 Ticari balık yemlerini formulize edebilir ve ekonomik balık yemlerininin üretimin yapabilir
ÖÇ04 Besleme stratejilerini duruma göre ayarlayabilir
ÖÇ05 Balıkların besleme stratejilerini kavrar.
ÖÇ06 Besleme ve besleme teknikleri ile ilgili temel becerilere sentezler.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 1
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 2
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 2
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Yem tipleri Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
2 Yem üretimi ve katkı maddeleri I Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
3 Yem üretimi ve katkı maddeleri II Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Tartışma
4 Yem alım miktarının belirlenmesi Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
5 Yem tüketimi ve balık büyüme performansı I Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
6 Yem tüketimi ve balık büyüme performansı II Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
7 Yem üretim ve tüketim maliyeti I Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Tartışma/Performans Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
9 Yem tüketimi ve modelleme Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
10 Yem üretim ve tüketim maliyeti III Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 Yemlerin stratejik kullanımı Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
12 Yem tüketiminin mevsimsel değişimleri Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
13 Yem içeriklerine göre stratejiler Tartışma/Performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
14 Yem formulasyonu ve besleme stratejik modellemeler I (Öğrenci performansları) Performans-I Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
15 Yem formulasyonu ve besleme stratejik modellemeler II (Öğrenci performansları) Performans-II Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma/Performans Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma/Performans Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 159
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,36
AKTS 6 AKTS