SY532 Balık Sindirim Fizyolojisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY532
Ad Balık Sindirim Fizyolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ORHAN TUFAN EROLDOĞAN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; balıklarda (tatlısu ve denizel türlerde) sindirim mekanizmasını kavramasını; genel sindirim enzimleri ve bunların türlere ve yem türlerine göre değişimlerini anlamayı; yemlerin içeriklerine göre nasıl sindirildiğini öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Temel sindirim sistemi; tatlı su ve deniz balıklarında sindirim sistemi; besin tipleri (bitkisel ve hayvansal) ve sindirim sistem etkileşimleri; larval sindirim; sindirim sistemi ve metabolik etkileşim; sindirim sistemi ve vücut kompozisyon değişimleri; lipit ve protein sindirimi; sindirim sistemi ve yağ asit metabolizması; protein sindirilebilirliği

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Balık fizyolojisi (The Physiology of fishes (https://www.routledge.com/The-Physiology-of-Fishes/Currie-Evans/p/book/Balık Fizyolojisi Ankislopedisi (https://www.sciencedirect.com/referencework/9780080923239/encyclopedia-of-fish-physiology)9780367477554))

Notlar

1-Aquaculture Nutrition: Gut Health, Probiotics and Prebiotics 2-Dietary Nutrients, Additives, and Fish Health


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Balıklarda sindirim fizyolojisini öğrenirler
ÖÇ02 Sindirim enzimlerini ve yemin kompozisyonuna göre enzim değişimlerini analitik olarak değerlendirebilirler
ÖÇ03 Türlere ve yemlerin içeriğine göre balıkların sindirim fizyolojisi öğrenir
ÖÇ04 Diğer canlılar ile sucul canlıların sindirim fizyolojisini öğrenir
ÖÇ05 Balıklarda enzim fonksiyonlarını yorumlar.
ÖÇ06 Türlerin sindirim sistemlerini karşılaştırabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 3
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 2
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Temel sindirim sistemi-I diğer türler Sunum-Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
2 Temel sindirim sistemi-II sucul türler (tatlı su balıkları) Sunum-Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Problem Çözme
3 Temel sindirim sistemi-III sucul türler (deniz balıkları) Tartışma-Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap
4 Temel sindirim sistemi-IV sucul türler (deniz balıkları) Tartışma-Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
5 Besin tipleri (bitkisel ve hayvansal) ve bunların sindirim sistemi Tartışma/performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
6 Larval sindirim- I Tartışma/performans Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Soru-Cevap
7 Larval sindirim- II Tartışma/performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Tartışma/performans Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
9 Sindirim sistemi ve metabolik etkileşim-I Tartışma/performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Problem Çözme, Bireysel Çalışma
10 Sindirim sistemi ve metabolik etkileşim-II Tartışma-Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma
11 Sindirim sistemi ve metabolik etkileşim-III Tartışma-Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
12 Yağ asitlerinin sindirimi-I Tartışma/performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Problem Çözme
13 Yağ asitlerinin sindirimi-II Tartışma-Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
14 Protein sindirimi-I Tartışma/performans Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
15 Protein sindirimi-II Tartışma-Soru cevap Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma/performans Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Tartışma/performans Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 3 2 6
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 149
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,96
AKTS 6 AKTS