SY529 Balıklarda Stres Fizyolojisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY529
Ad Balıklarda Stres Fizyolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYSEL ŞAHAN


Dersin Amacı

Balıklar üzerinde stres kaynaklı, sucul ortama karışan ağır metal, pestisitler endüstriyel ve evsel atıklar gibi çeşitli kirleticilerin neden olduğu toksisitenin etkileşimleri belirlenecektir.

Dersin İçeriği

Balıklarda stres, stres kaynakları ve stres oluşum mekanizması. İmmünolojik endokrinolojik ve hematolojik boyutta stres düzeyinin belirlenmesi ve stres indikatörü parametrelerin tayini. Balıkların farklı tip stres faktörü karşısında morfolojik ve fizyolojik açıdan verdiği çeşitli cevapların incelenmesi. Konuyla ilgili son yıllarda yapılmış çalışmaların değerlendirilmesi.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

güncel makaleler

Notlar

bilimsel kitap ve dergiler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Canlılarda stresi tanımlar ve önemini kavrar
ÖÇ02 Balıklarda stresin nedenlerini ve belirtilerini öğrenir
ÖÇ03 Balıkta stres indikatörü parametreleri tanımlar
ÖÇ04 Balık hastalıklarında stresin rolünü bilir
ÖÇ05 Balıklarda belli başlı stres muayenesini öğrenir, laboratuvar tekniklerini uygular.
ÖÇ06 Stres indikatörü parametrelerin tespitini yapar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 2
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Canlılarda stresin önemi Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Canlılarda stres dergi ve makalelerin araştırılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Balıklarda stres ve stresin önemi literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Balıklarda belli başlı stresörler ve tanımı makale araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Stresörlerin balıklar üzerindeki etkileri Konuyla ilgili web sayfası ve kitaplar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Balıklarda stresin belirtileri ve nedenleri Dergilerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay
7 Balık hastalıklarında stresin rolü Başlıca balık hastalıkları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Tüm konuların genel tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev
9 Balıklarda stres indikatörü parametreler ve tanımları literatür araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
10 Balıkların stres faktörlerine karşı gösterdikleri genel tepkiler balıklarda genel tepkiler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar
11 Balıklarda belli başlı stres muayenesi, laboratuvar teknikleri ile stres indikatörü parametrelerin tespiti balıklarda genel sağlık muayeneleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
12 Stres düzeyi belirleme yöntemleri web sayfası ve makale çalışmaları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar
13 Balıklarda sindirim, endokrin, davranış fizyolojisi üzerine stres faktörlerinin etkileri Sağlıklı balıklarda davranış Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Balıklarda solunum, boşaltım, üreme fizyolojisi üzerine stres faktörlerinin etkileri Balıklarda sistemler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
15 Balıkların stres koşullarına adaptasyonları balıklarda adaptasyon tipleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları genel konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS