SY527 Balık Anesteziyolojisi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY527
Ad Balık Anesteziyolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARGUN AKİF ÖZAK


Dersin Amacı

Bu dersin amacı, balık anesteziyolojisi; anesteziklerin farmakolojisi; balıklarda anesteziyolojinin safhaları; balıklarda kullanılan başlıca anestezikler ve balık üzerindeki etkileri konusunda öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Anestezik maddelerin farmakolojisi; akvakültürde kullanılan başlıca anestezik maddeler, çeşitleri, özellikleri, balıklar üzerindeki anestezik ve yan etkileri; balıklarda anestezinin safhaları; anesteziklerin adjuvant maddelerle birlikte kullanılması ve avantajları; anezteziklerin su kalitesine etkileri; balık taşımacılığında anestezi boyunca su kalitesinin kontrolü.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Treves-Brown, K.M. 2000. Applied Fish Pharmacology. Springer Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-0761-9

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Balık anesteziyolojisinin genel prensiplerini kavrar.
ÖÇ02 Balığın türüne ve koşullarına göre, uygun anestezik maddeyi ve dozunu seçer.
ÖÇ03 Anestezi altında balıkların uzun süren taşımacılığını gerçekleştirir.
ÖÇ04 Balıkların tartım ve ölçülmesinde anestezik madde kullanarak denemelerde kolaylık sağlar.
ÖÇ05 Balıkların anestezi edilmesi konusunda çiftçilere danışmanlık yapar.
ÖÇ06 Sentetik anestezikler ve doğal anesteziklerin farkını kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 1
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Dersin bütünü hakkında özet bilgi. Öğrenci ders notu ile gelir. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Anesteziyolojinin genel prensipleri. Ders notunu okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
3 Anestezik maddelerin farmakolojisi. Ders notunu okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
4 Anestezinin safhaları ve özellikleri. Ders notu ve önerilen kaynakları okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
5 Balıkçılıkta kullanılan başlıca anestezik maddeler ve bunların özellikleri. Ders notu ve önerilen kaynakları okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
6 Balıkçılıkta kullanılan başlıca anestezik maddeler ve bunların özellikleri. Ders notu ve önerilen kaynakları okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
7 Balıkçılıkta kullanılan anastezik maddelerin başlıca yan etkileri ve alınacak önlemler. Ders notu ve önerilen kaynakları okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Balıklarda anestezik uygulamalar. Ders notu ve önerilen kaynakları okuma. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
10 Balık taşımacılığında anestezik madde kullanılması. Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma
11 Aneatezik maddelerin su kalitesine etkileri. Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Gösteri
12 Anesteziklerle birlikte adjuvant made kullanılması. Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma
13 Balık anesteziyolojisindeki son gelişmeler. Kaynak taraması ve ev ödevi hazırlığı. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Ev ödevlerinin değerlendirilmesi ve tartışılması. Ödev için hazırlık. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Ev ödevlerinin değerlendirilmesi ve tartışılması. Ödev için hazırlık. Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS