SY524 Balık Hematolojisi

6 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY524
Ad Balık Hematolojisi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYSEL ŞAHAN


Dersin Amacı

Balıklarda hematoloji, bilimi hematolojik yöntemler ve balık hastalıklarında uygulanabilirliği

Dersin İçeriği

Balıklarda kan, kanın yapısı ve görevleri, hematopoesis ve hematopoetik organlar, hematolojinin hastalık tanı yöntemlerinde yeri ve balıklardaki belli başlı hematolojik parametreler. Balık hastalıkları laboratuvarında rutin olarak başvurulan hematolojik tekniklerin uygulanması ve konuyla ilgili yapılmış son çalışmalar ile bunların değerlendirmesi.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Hematoloji ders notları

Notlar

güncel makale ve dergiler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hematolojiyi tanımlar, önemini kavrar, balıklardaki dolaşım sistemini öğrenir ve diğer omurgalılarla karşılaştırma yapar.
ÖÇ02 Balıklarda ve diğer omurgalılarda hemapoesisin tanımını yapar.
ÖÇ03 Balıklarda kanın görevleri, kan hücrelerinin oluşumunda rol oynayan organları, yapısını ve lenf sistemini öğrenir.
ÖÇ04 Balık hastalıklarında rutin hematolojik muayeneleri tanımlar
ÖÇ05 Balıklardan kan alma tekniklerini bilir ve hematolojik muayenelerde kullanılan belli başlı laboratuvar araç ve gereçlerini kullanır.
ÖÇ06 Balıklarda kan dokuda rastlanılan hastalıkları öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 2
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Omurgalı canlılarda hematoloji ve hematolojik tanımlamalar ve hematolojinin önemi. Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Balıklarda ve diğer omurgalılarda dolaşım ve lenf sistemi. Kitap, dergi ve makalelerin araştrılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Balıklar ve diğer omurgalılarda kan hücrelerinin yapısı ve görevleri. Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştırılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Balık hastalıklarında hematolojinin önemi. Kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Benzetim
5 Balık sağlığı göstergesi olan bazı hematolojik parametreler ile ilgili uygulamalar. Kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
6 Balık hastalıklarında hematolojik tanı yöntemleri. Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılmasıı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
7 Hematolojik laboratuvar teknikleri ve uygulamalar. Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılıması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Genel konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 Balık hastalıklarında rutin hematolojik muayeneler Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Deney / Laboratuvar
10 Balıklardan kan alma teknikleri ve hematolojik muayenelerde kullanılan belli başlı laboratuar araç ve gereçleri Konuyla ilgili uzman kişilerle görüşme, kitap ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması
11 Balıklarda kan dokuda rastlanılan hastalıklar Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Balıklarda beslenme yetersizliğine bağlı hematolojik göstergeler Konuyla ilgili güncel makale ve dergilerin taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
13 Balıklarda su kirliliğinin göstergesi olarak hematolojik çalışmalar Konuyla ilgili güncel makale ve dergilerin taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
14 Balıklarda çeşitli hastalıklar (bakteriyel, paraziter vb.)'ın göstergesi olarak hematolojik çalışmalar Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
15 Son yıllarda yapılmış hematolojik çalışmaların yer aldığı bilimsel makale, kitap ve dökümanların araştırılıp, incelenmesi. Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav hazırlığı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 2 2
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 28 28
Toplam İş Yükü (Saat) 154
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,16
AKTS 6 AKTS