SY523 Balık İmmünolojisine Giriş

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY523
Ad Balık İmmünolojisine Giriş
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. AYSEL ŞAHAN


Dersin Amacı

Genel immünoloji ve balık immünolojisi. İmmünolojide terminoloji ve genel kavramlar. Balıklarda hastalıklara karşı korunma mekanizmaları (İnjeksiyon, balık-patojen ilişkileri, hastalık teşhisi için serolojik, hematolojik yöntemler, spesifik olmayan immünite, inflamasyon spesifik immünite). İmmünite çeşitleri ve etkileyen faktörler, immünoglobülünler immün sistemin organları ve hücrelerinin tanımı

Dersin İçeriği

İmmün sistem (tanımlar, immünolojik reaksiyonlar), balık immün sisteminin anatomik organizasyonu, balıklarda immün yanıt ve immün yanıt örnekleri (Kirleticilere karşı, strese karşı ve paraziter hastalıklara karşı, vs .) balıklarda immünizasyon, immünizasyon teknikleri, immünohistokimyasal ve immünoenzimatik teknikler ile son yıllarda konuyla ilgili olarak yapılmış araştırmaların değerlendirmeleri.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Genel immünoloji ders notları

Notlar

güncel makale ve dergiler


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Balıklarda immun sistem ve organizasyonunu öğrenir
ÖÇ02 İmmun sistemi tanımlar ve immun sistemin ana elemanlarını listeler
ÖÇ03 İmmünite çeşitlerini ve etkileyen faktörleri öğrenir.
ÖÇ04 İmmünoglobülinleri, immün sistemin organ ve hücrelerini tanımlar.
ÖÇ05 Balıklarda immün yanıt ve immün yanıt örneklerini (Kirleticilere karşı, strese karşı ve paraziter hastalıklara karşı, vs .) öğrenir
ÖÇ06 Balıklarda immünizasyon, immünizasyon teknikleri, immünohistokimyasal ve immünoenzimatik teknikleri ayırt eder ve tanımlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır.
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 3
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 3
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İmmunojiye giriş ve genel immjunojik tanımlar Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 İmmun sistem ve immun sistemin ana elemanları Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Temel immunolojik reaksiyonlar Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Balık immunolojisi Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Balıklarda immun sistemin anatomik organizasyonu Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Balıkta immun yanıt Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
7 Balıkta immun yanıt örnekleri Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Genel konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 Balıklarda immun cevapsızlık Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Beyin Fırtınası
10 Balıklarda immunizasyon Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası
11 İmmünostimülatörler Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 Balıklarda kullanılan immünostimülatörler Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma
13 Balıklarda immunohistokimyasal teknikler Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Balıklarda immunoenzimatik teknikler Kitap ve dergilerden konuyla ilgili bölümlerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası
15 Balıklarda son yıllarda yapılmış, immünolojik çalışmaların yer aldığı makale ve dergilerin incelenmesi. Konuyla ilgili web sayfası, kitap, dergi ve makalelerin araştrılması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
16 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel konu tekrarı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS