SY519 Anaç Stok Yönetimi

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod SY519
Ad Anaç Stok Yönetimi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MAHMUT ALİ GÖKÇE


Dersin Amacı

Dersin amacı, su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinden kuluçkahanelerdeki anaç stok yönetimi, beslenme, üremeninin teşvik edilmesi, gamet saklama, biyoteknolojik yaklaşımlar gibi özel konuların anlatımasıdır.

Dersin İçeriği

Sperm ve yumurta kalitesi, sperm ve yumurta kalitesini etkileyen etmenler, gamet saklama, anaç besleme, anaç stok yönetiminde biyoteknolojik yaklaşımlar, sazan, alabalık, levrek ve çipurada anaç stok yönetimi, çevresel ve hormonal manuplasyonlar.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Broodstock Management and Egg and Larval Quality. 1994. Niall R. Bromage ve Ronald J. Roberts. Blackwell Science.

Notlar

Konuyla ilgili güncel makaleler.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Gamet kalite ölçütlerini bilir
ÖÇ02 Balıklarda gamet kalitesini değerlendirir
ÖÇ03 Gamet saklamanın etki ve sonuçlarını bilir
ÖÇ04 Farklı türlerin anaç yönetimi yöntemlerini karşılaştırır
ÖÇ05 Farklı biyoteknolojik yaklaşımları tanır
ÖÇ06 Üreme, çevre ve besleme arasındaki ilişkiyi açıklar
ÖÇ07 Üreme, hormonal ve çevresel manüplasyonlar arasındaki ilşkileri analiz eder


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir. Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıklar alanında uzmanlaştığı konularla ilgili kullanılan metot ve teknikleri değerlendirme ve ölçme için yeterli bilgiye sahip olur. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarında uzmanlaştığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri paralel bilim dallarındaki bilgilerle sentezler ve yeni teoriler üretir. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dallarındaki uzmanlaştığı konularla ilgili veri toplar, sonuçları değerlendirir, neden sonuç ilişkisi kurup çözüm önerileri üretir. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı tek başına planlayabilir ve yürütebilir. Uzmanlaştığı konu itibariyle meydana gelebilecek problemlerin çözümüne, bireysel veya yardımcı araştırıcı olarak katkıda bulunur ve sorumluluk alır. 2
PÖÇ06 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Alanında kazanmış olduğu uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik birikimleri hayata geçirir ve toplum yararına kullanır. 4
PÖÇ07 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanıyla ilgili gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır. Uzmanlaştığı konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü iletişimler kurar, toplantıları, seminerleri takip eder. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. Uzmanı olduğu alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 3
PÖÇ08 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir. 5
PÖÇ09 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanları ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir. Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında kazanmış olduğu bilgi ve deneyim birikimlerini, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 2
PÖÇ10 Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Farklı üretim tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik Uzmanı olduğu Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme yetisini kazanır. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Balıklarda üreme ve yetiştiricilik Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Gamet saklamanın nedenleri, koşulları, etkileri ve sonuçları. Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Sperm kalitesi ve etkileyen etmenler. Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Yumurta kalitesi ve etkileyen etmenler. Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Anaç stok besleme. Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Yumurta lipidlerinin orjinleri ve fonksiyonları. Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Anaç stok ve stress ilişkisi. Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 Anaç stok yönetiminde biyoteknolojik yaklaşımlar. Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Mikrobiyel çevre ve yumurta ve sperm ilişkisi. Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Çevresel ve hormonal manuplasyonlar Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Levreklerde anaç stok yönetimi Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji ve ilgili makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Çipuralarda anaç stok yönetimi Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji ve ilgili makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Sazan ve tilapialarda anaç stok yönetimi. Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji ve ilgili makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Alabalıklarda anaç stok yönetimi Kitaplar: Broodstock management, balık ıslahı, biology of fish, ihtiyoloji ve ilgili makaleler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS